14 Σεπτέμβριος 2014, 17:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:30

Μπήκαν στον τρίτο θάλαμο της Αμφίπολης – Νέες φωτογραφίες

  • Μπήκαν στον τρίτο θάλαμο της Αμφίπολης – Νέες φωτογραφίες

Στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες από το εσωτερικό του τρίτου θαλάμου. Σε κατάσταση οριακής ισορροπίας η θόλος, απαιτεί τεχνικές εργασίες που θα καθυστερήσουν την απομάκρυνση των χωμάτων. Όλες οι λεπτομέρειες.

Από μια υφιστάμενη οπή στο τοίχο του τρίτου διαφράγματος μπήκαν τελικά την Παρασκευή τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας στον τρίτο – κατά σειρά – θάλαμο του τάφου της Αμφίπολης. Πρώτο μέλημα όσων εργάζονται στην ανασκαφή είναι να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα αντιστήριξης και υποστύλωσης και έτσι η είσοδος στον θάλαμο έγινε καταρχάς για να τεκμηριωθεί αρχαιολογικά η υφιστάμενη εικόνα του (κεντρική φωτογραφία).

Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι το ύψος του χώματος το οποίο είχε κατακλύσει και τους προηγούμενους δυο θαλάμους, είναι χαμηλότερο στον τρίτο. Τα δείγματα που πάρθηκαν από το εσωτερικό επιβεβαιώνουν την παρουσία αμμωδών, φυσικών ιζημάτων με απολιθώματα από όστρεα που προέρχονται από το φυσικό έδαφος του λόφου Καστά. Σύμφωνα με τις γεωλογικές παρατηρήσεις η επίχωση παραμένει αδιατάρακτη. 

Εσωτερικά η θόλος είναι κατασκευασμένη από πωρόλιθο, ακριβώς όπως και στους προηγούμενους θαλάμους. 

 
Στους τρεις κατακόρυφους τοίχους, ανατολικό, δυτικό και βόρειο, στο ορατό μέρος, επαναλαμβάνεται η ίδια μορφή μαρμάρινης επικάλυψης, όπως και στους δυο προηγούμενους θαλάμους, με ορθοστάτες, στέψη και ιωνικό επιστύλιο.
 
 
Στο νότιο τοίχο, στο εμφανές μέρος του, δεξιά και αριστερά του θυρώματος, συνεχίζεται η μαρμάρινη επικάλυψη. Οι υπερκείμενοι πωρόλιθοι καλύπτονται  με επίχρισμα κόκκινου χρώματος. Το  εσωτερικό τμήμα  του υπέρθυρου διαπιστώθηκε ότι έχει καταπέσει.
 
 
Η θόλος του θαλάμου δείχνει να βρίσκεται σε κατάσταση οριακής ισορροπίας με τους θολίτες στην περιοχή της στέψης  να παρουσιάζουν άνοιγμα αρμών, σε ικανό βάθος, από την εσωτερική επιφάνειά της. Στο σύνολο σχεδόν των θολιτών παρατηρούνται ρηγματώσεις και επιπλέον σε εκτεταμένες περιοχές, εκατέρωθεν της στέψης,  διαπιστώθηκε σημαντική απώλεια μάζας του υλικού. 
 
 
Οι μαρμάρινοι ορθοστάτες περιμετρικά στο ορατό τμήμα των κατακόρυφων τοίχων παρουσιάζουν συστηματικά αποκολλήσεις. Οι αποκολλήσεις φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα έντονης καταπόνησης, πιθανώς από τις μεγάλου ύψους επιχώσεις  επί της θόλου. Συγκεκριμένα, το νότιο τμήμα του θαλάμου φορτίζεται από γαίες ύψους 2 μέτρων περίπου, ενώ στο βόρειο τμήμα οι γαίες έχουν ύψος περί τα 12-13 μέτρα!
 
 
Τα τεχνικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά την είσοδο στον τρίτο θάλαμο είναι τέτοια που καθιστούν αδύνατο το να ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης του χώματος προτού ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Υπολογίζεται ότι η δυσκολία πρόσβασης στο χώρο αλλά και ο κίνδυνος κατάρρευσης της θόλου θα πάνε τις ανασκαφές αρκετές ημέρες πίσω προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα αντιστήριξης και υποστύλωσης. 
 
Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr