12 Σεπτέμβριος 2014, 13:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:30

Τι αποκάλυψαν σήμερα οι αρχαιολόγοι στην Αμφίπολη

  • Τι αποκάλυψαν σήμερα οι αρχαιολόγοι στην Αμφίπολη

Έτοιμοι να μπουν στον τρίτο χώρο του προθαλάμου. Σε εξέλιξη και η τοπογραφική αποτύπωση του μνημείου προκειμένου να προκύψει η ακριβής γεωμετρία του. 

Συνεχίζεται η μάχη με το χώμα στο εσωτερικό του ταφικού μνημείου της Αμφίπολης. Οι αρχαιολόγοι βρίσκονται ήδη και δουλεύουν στον χώρο πίσω από τον διαφραγματικό τοίχο με τις Καρυάτιδες, τον δεύτερο κατά σειρά πριν από το κυρίως μέρος του τάφου. Μετά και τις σημερινές εργασίες η απομάκρυνση του αμμώδους χώματος έφτασε τα τρία μέτρα από το δάπεδο και αποκαλύφθηκε το ανώτερο τμήμα του τρίτου διαφραγματικού τοίχου.

Στον τοίχο που ήρθε σήμερα στο φως η ομάδα της Κατερίνας Περιστέρη εντόπισε την ύπαρξη ενός επιμελημένου μαρμάρινου περιθυρώματος, ιωνικού ρυθμού, ίδιου δηλαδή με αυτόν των υπολοίπων αρχιτεκτονικών μελών. Στο δε μαρμάρινο τμήμα του υπέρθυρου, απαντάται συμφυές γείσο το οποίο καλύπτει και το άνοιγμα της εισόδου. 

Μέσα στην ημέρα θα επιχειρηθεί η είσοδος στον χώρο από το υπάρχον άνοιγμα στο άνω δυτικό μέρος του τρίτου διαφραγματικού τοίχου. Έτσι θα διαπιστωθούν οι συνθήκες προσπέλασης των μελών της διεπιστημονικής ομάδας και τεχνικής υποδομής. Στόχος είναι να σχεδιαστούν και να αποφασιστούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας των εργαζομένων και του τρίτου χώρου. Παράλληλα, θα γίνει σχολαστική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης στον χώρο.

Επίσης συνεχίζεται η τοπογραφική αποτύπωση του μνημείου προκειμένου να προκύψει η ακριβής γεωμετρία του. Βάσει της τελικής γεωμετρίας θα συνταχθεί και η συνολική μελέτη αντιστήριξης και υποστήλωσης. Έτσι θα εξασφαλιστούν τα αναγκαία τεχνικά δεδομένα για τη σύνταξη των μελετών ολοκληρωμένης προστασίας και της μελλοντικής ανάδειξης του μνημειακού συνόλου.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr