10 Σεπτέμβριος 2014, 10:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:30

Δημόσιοι υπάλληλοι στα χαρτιά αλλά με μισθό - Ασύλληπτες περιπτώσεις κοπάνας, ρεμούλας και κλεψιάς

  • Δημόσιοι υπάλληλοι στα χαρτιά αλλά με μισθό - Ασύλληπτες περιπτώσεις κοπάνας, ρεμούλας και κλεψιάς

Δώδεκα κραυγαλέες υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων που απολύθηκαν.

Ξεπερνούν κάθε όριο... λογικής οι απάτες ορισμένων δημοσίων υπαλλήλων που τελικά –και επιτέλους- βλέπουν την έξοδό τους από το Δημόσιο. Μια από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις είναι αυτή δημοτικού υπαλλήλου που ανάμεσα στο 2010 και στο 2013 απουσίαζε από την υπηρεσία του 1.005 ημέρες! Δηλαδή κάθε μέρα όλη μέρα για τρία χρόνια! Άλλη είναι αυτή του ταμία δήμου ο οποίος μετέφερε μέσω e-banking στον προσωπικό του λογαριασμό το ποσό των 578.053,18 ευρώ. Η ακρίβεια εντυπωσιάζει!
Συνολικά 562 δημόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν για ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα το οκτάμηνο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ενδεικτικές περιπτώσεις:

- Εφοριακός εξαπάτησε την υπηρεσία με το τέχνασμα της έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για δήθεν πληρωμή δήμων και ιδιοποιήθηκε σε βάρος του Δημοσίου παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους άνω των 150.000 ευρώ.

- Υπάλληλος δήμου σε διάστημα δύο ετών υπεξαίρεσε το ποσό των 126.608,27 ευρώ και το ίδιο χρονικό διάστημα πλαστογράφησε διπλότυπα είσπραξης που αφορούν πολιτογραφήσεις αλλοδαπών.

- Υπάλληλος δήμου δημιούργησε ταμειακό έλλειμμα ύψους 374.671,94 ευρώ και επιχείρησε να αλλοιώσει και να αποκρύψει τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμών.

- Υπάλληλος δήμου κατάρτισε πλαστά έγγραφα, πλαστογράφησε υπογραφές επ' αυτών, ώστε να υπάρχει νομιμοφάνεια, και υπεξαίρεσε χρήματα συνολικού ύψους 327.000 ευρώ.

- Υπάλληλος δήμου, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως ταμίας, μετέφερε μέσω συστήματος e-banking το ποσό των 578.035,18 ευρώ στον προσωπικό του λογαριασμό.

- Υπάλληλος ασφαλιστικού ταμείου, ενεργώντας με πρόθεση, λόγω της ιδιότητάς του, έχοντας ως αντικείμενο την πληρωμή των νοσηλίων και την έκδοση και χορήγηση των εγγυητικών επιστολών, μεταχειριζόμενος ιδιαίτερα τεχνάσματα, ιδιοποιήθηκε παράνομα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας χρηματικά ποσά (156.000 ευρώ) που εισέπραξε είτε από τους ασφαλισμένους για έκδοση εγγυητικών επιστολών, είτε από την υπηρεσία του για καταβολή νοσηλίων στους ασφαλισμένους και δεν τα απέδωσε.

- Υπάλληλος υπουργείου, που απουσίαζε αδικαιολογήτως από τα καθήκοντα του 101 ημέρες το 2006, 252 ημέρες το 2007 και 565 ημέρες το διάστημα από το 2008 έως το 2011. Συνολικά, η υπάλληλος απουσίαζε αδικαιολογήτως από την υπηρεσία της 944 εργάσιμες ημέρες.

- Υπάλληλος δήμου απουσίαζε αδικαιολογήτως από τα καθήκοντά του, 703 ημερολογιακές ημέρες τα έτη 2011 – 2013.

- Υπάλληλος δήμου απουσίαζε αδικαιολογήτως από τα καθήκοντά του 558 ημερολογιακές ημέρες τα έτη 2012 - 2013, καθώς είχε μετακομίσει στο εξωτερικό! Πού να μείνεις εδώ τέτοιες εποχές…

- Υπάλληλος δήμου απουσίαζε αδικαιολογήτως από τα καθήκοντά του 1.005 ημερολογιακές ημέρες το διάστημα τα έτη 2010 έως 2013, χωρίς να προκύπτει κάποιος ιδιαίτερα σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί την παρατεταμένη αποχή από τα καθήκοντά του.

- Υπάλληλος δήμου απουσίαζε αδικαιολογήτως από τα καθήκοντά του 504 ημερολογιακές ημέρες τα έτη 2012 και 2013. Ο υπάλληλος δεν εκδήλωσε κανένα ενδιαφέρον να επιστρέψει ή να ενημερώσει την υπηρεσία του παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της υπηρεσίας του, δεν υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετά την κλήση του σε απολογία, ούτε παρουσιάστηκε την ημέρα συζήτησης της πειθαρχικής του υπόθεσης. Να χάνουμε το χρόνο μας;

- Υπάλληλος δήμου, που απουσίαζε αδικαιολογήτως από τα καθήκοντά της 915 ημερολογιακές ημέρες τα έτη 2011 - 2013.

Αυτές οι περιπτώσεις εντοπίστηκαν. Πόσες άλλες παραμένουν ακόμα στα σκοτεινά;

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr