5 Σεπτέμβριος 2014, 15:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:29

Μια δεύτερη –προϊστορική– Αμφίπολη στην Αργολίδα;

  • Μια δεύτερη –προϊστορική– Αμφίπολη στην Αργολίδα;

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας για την αναζήτηση του πιο παλιού χωριού της Ευρώπης, που ενδέχεται να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με την ανασκαφή της Αμφίπολης. 

Μπορεί όλα τα φώτα να έχουν πέσει πάνω στην αρχαία Αμφίπολη, στον μακεδονικό τάφο και στα μυστικά του που αναμένεται να αποκαλυφθούν, ωστόσο ο Αργολικός κόλπος κρύβει και εκείνος ένα δικό του μυστικό και ένα μεγάλο ερώτημα: βρίσκεται κοντά στο, βυθισμένο σήμερα, σπήλαιο Φράγχθι το πιο παλιό προϊστορικό χωριό της Ευρώπης;

Εδώ και πέντε χρόνια η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή, το Πανεπιστήμιο της Γενεύης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, πραγματοποιούν έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του όρμου της Κοιλάδας και ευρύτερα του Αργολικού κόλπου. Η τελευταία αποστολή ολοκληρώθηκε στις 28 Αυγούστου με τη συμμετοχή και του εντυπωσιακού σκάφους «Tûranor PlanetSolar» (φωτογραφία) το οποίο κινείται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια και ανέλαβε τον κύριο όγκο των μετρήσεων. Στις έρευνες συνέδραμε και το σκάφος «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ.

Τι μάθαμε από τις νέες μετρήσεις

Σε ανακοίνωσή της η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων θυμίζει ότι σκοπός της θαλάσσιας γεωολογικής - γεωφυσικής έρευνας ήταν να χαρτογραφηθεί με λεπτομέρειες ο βυθός και τα ιζήματα της θαλάσσιας περιοχής ώστε να γίνει αναπαράσταση σε διάφορες χρονικές περιόδους όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν χαμηλότερα κατά 120 με 125 μέτρα. 

Οι αρχαιολόγοι εδώ και χρόνια θεωρούν το σπήλαιο Φράγχθι ως μια από τις σημαντικότερες προϊστορικές θέσεις. Τα νέα, πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι εντοπίστηκε μια παλαιο-ακτή σε διάφορα βάθη (μέχρι και 225 μέτρα κάτω από τη σημερινή στάθμη της θάλασσας) και σε διάφορες χρονικές στιγμές της Προϊστορικής περιόδου (20.000 χρόνια, 60.000 χρόνια, 140.000 χρόνια πριν από σήμερα).

Επίσης συλλέχθηκαν και πλούσια στοιχεία τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα να γίνει αναπαράσταση του προϊστορικού αναγλύφου συμπεριλαμβανομένης και της κοίτης του ποταμού που έρεε κοντά στο Φράγχθι και τώρα είναι βυθισμένη και καλυμμένη με θαλάσσιο ίζημα. 

Το πιο σημαντικό ωστόσο «εύρημα» είναι μια περιοχή καλυμμένη με 2-3 μέτρα λάσπης σε βάθος 10-12 μέτρων η οποία είναι πιθανόν να περιέχει υπολείμματα προϊστορικής ανθρώπινης παρουσίας. Το αν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση θα το δείξει νέα υποβρύχια ανασκαφική έρευνα. 

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr