4 Σεπτέμβριος 2014, 10:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:29

ΚΕΠ: τώρα εξυπηρέτηση και των Ελεύθερων Επαγγελματιών

  • ΟΑΕΕ: Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ευνοϊκή ρύθμιση προς τους οφειλέτες του 2

Έγινε η ηλεκτρονική διασύνδεση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕΚΕΡ-Ερμής».

Τέλος στην ταλαιπωρία για την έκδοση ενός χαρτιού βάζει η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη και Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Το πλεονέκτημα για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του ταμείου είναι ότι θα μπορούν πλέον να εκδώσουν και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτικών σειρά βεβαιώσεων αρμοδιότητας του ΟΑΕΕ όπως είναι:

•    Η βεβαίωση αποδοχών του συνταξιούχου
•    Η βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών και
•    Το τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, για τη χορήγηση των βεβαιώσεων από τα ΚΕΠ θα απαιτείται η συμπλήρωση και η υπογραφή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Για την εκτύπωση των εγγράφων αυτών θα απαιτείται η επίδειξη των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1. Επίδειξη εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.
2. Επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του δικαιούχου, (μόνο αν ζητείται βεβαίωση αποδοχών ή τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης)
3. Επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο αριθμός Μητρώου (ΕΑΜ) του δικαιούχου, (μόνο για βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών)
4. Προφορική υπόδειξη του AMΚΑ του δικαιούχου, για όλα τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr