4 Σεπτέμβριος 2014, 08:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:29

Αιώνιοι φοιτητές: Ποιοι διασώζονται και ποιοι διαγράφονται

  • Αιώνιοι φοιτητές: Ποιοι διασώζονται και ποιοι διαγράφονται

Υπερψηφίστηκε η ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας.

Κερδισμένοι είναι όσοι είχαν συμμετάσχει σε εξετάσεις σε τουλάχιστον μια εξεταστική περίοδο κατά τα δυο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη ή υπέβαλλαν την σχετική δήλωση μαθημάτων για συμμετοχή στις εξετάσεις και δεν θα χάσουν τη φοιτητική ιδιότητά τους.

Σε φοιτητές οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις αυτές και εισήχθησαν πριν το έτος 2003 σε ΑΕΙ 4ετούς κύκλου σπουδών, πριν το 2001 σε ΑΕΙ 5ετούς κύκλου σπουδών και πριν το έτος 1999 σε ΑΕΙ 6ετούς κύκλου σπουδών, παρέχεται η δυνατότητα να μπορέσουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτησή τους μέχρι την 30η Απριλίου 2015.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του υπουργείου Παιδείας, με την εξαίρεση αυτή η πολιτεία δίνει τη δυνατότητα σε όσους φοιτητές είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και έχουν επιδείξει εμπράκτως το ενδιαφέρον τους, να αποκτήσουν το πτυχίο τους χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος της ομαλής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr