2 Σεπτέμβριος 2014, 17:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:29

Αλλάζει ο τρόπος που βγάζουμε ταυτότητα

  • Αλλάζει ο τρόπος που βγάζουμε ταυτότητα

Σκοπός να περιοριστεί ο αριθμός των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι ίδιοι οι πολίτες. 

Λιγότερη… χαρτούρα θα απαιτείται από εδώ και στο εξής για την έκδοση αστυνομικής ταυτότητας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και τέθηκε σε ισχύ. 

Από εδώ και στο εξής η αίτηση που θα υποβάλλεται στο αστυνομικό τμήμα θα είναι για «αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό γέννησης». Ουσιαστικά, η αστυνομία θα είναι εκείνη που θα καλείται να συγκεντρώνει πληροφορίες, όχι από τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει όποιος κάνει την αίτηση, αλλά μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου του υπουργείου Εσωτερικών. 

Ένας από τους λόγους που αλλάζει η διαδικασία έκδοσης ταυτότητας έχει να κάνει και με την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι ένα άτομο δεν θα είναι εύκολο να εκδίδει πολλές με το ίδιο όνομα ή το ίδιο πιστοποιητικό γέννησης.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr