1 Σεπτέμβριος 2014, 16:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:29

Θεσσαλονίκη: Εν μέσω «εμφυλίου» ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι

  • Θεσσαλονίκη: Εν μέσω «εμφυλίου» ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι

Ο Γιάννης Μπουτάρης μείωσε τις αντιδημαρχίες από οκτώ σε πέντε.

Τους νέους αντιδημάρχους του Δήμου Θεσσαλονίκης όρισε σήμερα ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Οι επιλογές του δημάρχου προκάλεσαν «εμφύλιο» στην παράταξή του, καθώς κάποιοι που ανέμεναν να λάβουν τον τίτλο του αντιδημάρχου είδαν να μην εκπληρώνεται η προσδοκία τους. Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση του Ανδρέα Κουράκη, ο οποίος στην προηγούμενη θητεία του Γιάννη Μπουτάρη ήταν αντιδήμαρχος αστικού περιβάλλοντος και ανέμενε την επανατοποθέτησή του.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής της ανακοίνωσης διορισμού των αντιδημάρχων, ο Ανδρέας Κουράκης δήλωσε ότι «ο δήμαρχος έχει κάθε δικαίωμα να επιλέγει τους συνεργάτες του και το σχήμα με το οποίο θέλει να διοικήσει, αλλά κι αυτός κρίνεται για αυτές τις επιλογές και για τα αποτελέσματά τους, για το κατά πόσον δηλαδή αποβαίνουν εντέλει προς όφελος της πόλης και της πλειονότητας των πολιτών».

Οι πέντε νέοι αντιδήμαρχοι

Οι αντιδημαρχίες από οκτώ που ήταν μέχρι σήμερα μειώθηκαν σε πέντε. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης όρισε τους εξής ως αντιδημάρχους, με θητεία από 01/09/2014 μέχρι 28/02/2017:
1. τον Αθανάσιο Παππά, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.
2. τον Χασδάι Καπόν, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης.
3. την Καλυψώ Γούλα, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης.
4. την Έλλη Χρυσίδου, ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας.
5. τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, ως Αντιδήμαρχο Κινητοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών, Νεολαίας και Αθλητισμού.

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας αναπληρωτής δήμαρχος

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, που αναπληρώνει τον δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από την αντιδήμαρχο Καλυψώ Γούλα.

Ο δήμαρχος αναθέτει την κατά νόμο αναπλήρωση αυτού, στα καθήκοντά του ως ληξιάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας, στον αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα και όταν αυτός απουσιάζει στην αντιδήμαρχο Καλυψώ Γούλα.

Επίσης αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με τον δήμαρχο, σε όλους τους αντιδημάρχους.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr