1 Σεπτέμβριος 2014, 11:10 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:29

ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τα οικογενειακά επιδόματα

  • ΟΑΕΔ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τα οικογενειακά επιδόματα

Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε - Τα θα ισχύσει για τα παιδιά

Ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις και η υποβολή δικαιολογητικών για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΑΕΔ.
Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έχουν προσδιοριστεί από την διοίκηση του Οργανισμού, ως εξής:

Από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, οι δικαιούχοι με δύο παιδιά.
Από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, οι δικαιούχοι με ένα παιδί.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του εργοδότη, των ΚΕΠ, ή του ταχυδρομείου, παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων, δηλαδή χωρίς να συντρέχουν οι ημερομηνίες που προαναφέρθηκαν.
Η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος, θα γίνει με πίστωση του λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας του δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος στο βιβλιάριο της ΕΤΕ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι  η πραγματοποίηση από τον/την δικαιούχο τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας κατά το  προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος, για τις οποίες να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.)  ή τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας  ή τουλάχιστον δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία τουλάχιστον δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας -λοχείας.

Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:

α) να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν
β) αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
γ) να είναι άγαμα
δ) να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αυτόν. Τη βεβαίωση εργοδότη θα προσκομίζουν μόνον οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, όχι οι ημερομίσθιοι (π.χ. οικοδόμοι, εργάτες στη ζώνη Περάματος κ.α.).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Κοινή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα, αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος και οι δύο σύζυγοι. Στην περίπτωση αυτή θα αναγράφονται απαραίτητα ο Α.Μ. του οικείου ασφαλιστικού φορέα και ο Α.Φ.Μ. και των δύο συζύγων.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, είναι η 31η Ιανουαρίου 2015.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr