28 Αύγουστος 2014, 15:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:29

Φοιτητικά σπίτια: Δείτε τι πρέπει να προσέξετε

 • Φοιτητικά σπίτια: Δείτε τι πρέπει να προσέξετε

Οδηγίες προς υποψήφιους ενοικιαστές. 

Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια, ασφαλώς και με αυτοκίνητα, ΚΤΕΛ και τρένα, δεκάδες χιλιάδες επιτυχόντες στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ μαζί με τους δικούς τους ξεκινούν ήδη το ταξίδι προς την πόλη φοίτησης του νέου σπουδαστή. Η χαρά της επιτυχίας όμως δεν θα πρέπει να επηρεάσει το κριτήριο επιλογής της φοιτητικές κατοικίας. Θέλει τεράστια προσοχή η αναζήτηση σπιτιού, και νηφαλιότητα πριν βγει από την τσέπη η προκαταβολή για να κλειστεί το σπίτι. Ψάχνουμε σπίτι σε μεσιτικά, αγγελίες σε εφημερίδες ή στο διαδίκτυο, τα ενοικιαστήρια στη γειτονιά ή σε σχετικούς πίνακες στο ΤΕΙ ή το πανεπιστήμιο. Να ξέρετε πάντα ότι σπίτια υπάρχουν για όλους. Μην βιαστείτε αλλά μην ολιγωρήσετε κιόλας, διότι τα καλά –κατά κανόνα– φεύγουν πρώτα.

Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) εξέδωσε σειρά οδηγιών που θα πρέπει να μάθετε νεράκι πριν αναζητήσετε σπίτι 

 • Τα σπίτια στο κέντρο των πόλεων είναι κατά κανόνα παλαιότερα και πιο ακριβά σε σχέση με αυτά που βρίσκονται εκτός κέντρου.
 • Ελέγχουμε την τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτονιά και τι μας παρέχει αυτή (supermarket, τράπεζες, τακτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη κτλ.).
 • Ελέγχουμε καλά το σπίτι για να διαπιστώσουμε τυχόν βλάβες και να τις επισημάνουμε στον ιδιοκτήτη ώστε να τις διορθώσει, πριν αρχίσουμε να κατοικούμε στο σπίτι.

Προσοχή στις διαπραγματεύσεις με τον ιδιοκτήτη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

 • Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.
 • Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια ακόμα κι αν έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.
 • Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται, ετησίως, κατά ποσοστό 75% του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, όπως τον δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα μήνες.
 • Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα, θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο όταν μετά την παρέλευση του συμφωνημένου διαστήματος ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.
 • Η μίσθωση αόριστης διάρκειας μετά την παρέλευση της τριετίας λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.
 • Το ενοίκιο καταβάλλεται την ημερομηνία που έχουν συμφωνήσει ιδιοκτήτης και ενοικιαστής.
 • Η καταβολή της εγγύησης δεν αποτελεί υποχρέωση του ενοικιαστή που πηγάζει από το νόμο, αλλά έχει επικρατήσει ως μισθωτική συνήθεια.
 • Δεν αποδεχόμαστε και δεν υπογράφουμε όρους που δεν κατανοούμε ή με τους οποίους δεν συμφωνούμε απόλυτα. Σε πολλά συμβόλαια ενοικίασης περιέχονται όροι δυσμενείς για τους ενοικιαστές, π.χ.: «Εάν ο ενοικιαστής διακόψει τη μίσθωση πριν τη συμφωνημένη λήξη της, υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ενοίκια μέχρι τη λήξη». Τέτοιους όρους τους διαγράφουμε.
 • Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον ενοικιαστή την κατοικία κατάλληλη για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να την διατηρεί κατάλληλη κατά τη μίσθωση.
 • Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του ακινήτου.
 • Ο ιδιοκτήτης αποδίδει στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός έκανε στο ακίνητο.
 • Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.

Έτσι, μπορούμε να διεκδικήσουμε: 

 1. Να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση να κάνει, με δικά του έξοδα, τις απαραίτητες επισκευές στο σπίτι (π.χ. βάψιμο, επισκευή παραθύρων κτλ.), ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για να κατοικήσουμε, 
 2. Να αναλάβει ο ιδιοκτήτης την υποχρέωση να επισκευάζει, με δικά του έξοδα, τις βλάβες που θα προξενούνται στο σπίτι στο πλαίσιο της συνηθισμένης από εμάς χρήσης του. Φυσικά ο ιδιοκτήτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές που εμείς προκαλούμε λόγω κακής χρήσης του σπιτιού.

Αφού συμφωνήσουμε, υπογράφουμε γραπτό μισθωτήριο συμβόλαιο και απαιτούμε αντίγραφο θεωρημένο από την εφορία. Σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε προτάσεις για αποδείξεις ενοικίου ή συμφωνητικά για ποσά διαφορετικά των πραγματικών. Γινόμαστε συνένοχοι σε φοροδιαφυγή του ιδιοκτήτη.

Εμείς από την πλευρά μας, ως ενοικιαστές, πρέπει να επιδείξουμε συνέπεια ως προς την καταβολή των μισθωμάτων (ενοικίων), την καλή χρήση του σπιτιού και την εφαρμογή των κανονισμών της πολυκατοικίας.

Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα ίδια αποτελέσματα με την καθυστέρηση του ενοικίου.

Ο ενοικιαστής κατά τη λήξη της μίσθωσης έχει υποχρέωση να αποδώσει την κατοικία στην κατάσταση που την παρέλαβε.

Προσοχή! Από 01.01.2008, το χαρτόσημο έχει καταργηθεί για τις κατοικίες.

Εάν απευθυνθούμε σε μεσιτικό γραφείο, προσέχουμε να είναι νόμιμο. Ο μεσίτης δικαιούται αμοιβή, γι’ αυτό ρωτούμε ποια είναι η αμοιβή του και την καταβάλουμε μόνο αν ενοικιάσουμε το σπίτι που μας πρότεινε. Επομένως, πληρώνουμε αφού υπογράψουμε το συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη.

Τα σπίτια τα επισκεπτόμαστε και τα ελέγχουμε στη διάρκεια της μέρας.

Πριν αποφασίσουμε να υπογράψουμε συμβόλαιο ενημερωνόμαστε για τα κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς του σπιτιού και όλα τα έξοδα που θα επιβαρύνουν το σπίτι, πέραν του ενοικίου.

Το ΚΕΠΚΑ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών. Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες ας απευθυνθούμε στο ΚΕΠΚΑ, τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00-14:30.