25 Αύγουστος 2014, 11:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:28

Κόκκινα δάνεια: Τι επιλογές έχετε

  • Ληξιπρόθεσμές οφειλές: «Κλειδώνει» η ρύθμιση για 100 δόσεις

Κώδικας Δεοντολογίας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πλήθος επιλογών για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα προβλέπει ο νέος επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών, που αναμένεται να δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2015.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει:
• τη δυνατότητα μείωσης του επιτοκίου του μη εξυπηρετούμενου δανείου,
• τη μείωση του περιθωρίου κέρδους της τράπεζας,
• την αλλαγή του τύπου του επιτοκίου χωρίς επιβάρυνση,
• την αντικατάσταση του παλαιού δανείου με νέο δάνειο,
• την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου κ.ά.

Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα να περάσει το ακίνητο του δανειολήπτη που δεν εξυπηρετεί το δάνειό του στην κυριότητα της τράπεζας και ο δανειολήπτης να συνεχίσει να μένει καταβάλλοντας μικρό ενοίκιο.

Επιπλέον θα καθορίζεται η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό ενός δανειολήπτη ως «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και θα περιγράφει τις διαθέσιμες λύσεις.

Τα «προβληματικά δάνεια»

Τα δάνεια που πληρώνονται με το σταγονόμετρο, οι τράπεζες θα επιχειρήσουν να ξεμπλοκάρουν σταδιακά. Θα προβαίνουν σε:
• Επικοινωνία με τον δανειολήπτη.
• Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών.
• Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.
• Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη.
• Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων.

Το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων είναι ζωτικής σημασίας για τις τράπεζες, καθώς σήμερα περίπου το 35% των δανείων δεν εξυπηρετείται, δηλαδή, δάνεια ύψους 75 δισ. ευρώ βρίσκονται στο «κόκκινο». Το πόσο αποτελεσματικά θα αντιμετωπιστεί το ακανθώδες αυτό ζήτημα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη ημέρα του κλάδου.

Η πρόταση ρύθμισης από την Τράπεζα θα πρέπει να γίνεται εγγράφως

Ο νέος Κώδικας μεταξύ άλλων θα προβλέπει ότι η τράπεζα υποχρεούται να παρουσιάζει στον συνεργάσιμο δανειολήπτη εντός προκαθορισμένου εύλογου χρόνου από τη λήψη των οικονομικών και άλλων πληροφοριών, την προτεινόμενη ή τις εναλλακτικά προτεινόμενες σε αυτόν λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης με το «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης». Αυτό θα παραδίδεται ιδιοχείρως ή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά συστημένο.

Τα επιχειρηματικά δάνεια

Το πλέον κρίσιμο σημείο είναι τα επιχειρηματικά δάνεια όπου εντοπίζονται τα περισσότερο σοβαρά προβλήματα. Μέχρι τώρα οι επιδόσεις των τραπεζών στην αντιμετώπιση των προβληματικών επιχειρηματικών δανείων δεν είναι ενθαρρυντικές: από τις εταιρείες που έκαναν χρήση του άρθρου 99 με στόχο της εξυγίανσή τους μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού όσες κατάφεραν να εξυγιανθούν και να λειτουργήσουν με νέα επιχειρησιακά σχέδια.

Η διόγκωση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων και η χρηματοδότηση προβληματικών επιχειρήσεων δεσμεύει ρευστότητα -εξαιρετικά περιορισμένη έτσι κι αλλιώς-η οποία θα μπορούσε να διοχετευθεί σε υγιείς επιχειρήσεις και επενδύσεις, βοηθώντας αποφασιστικά στην αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Από την άποψη αυτή θεωρείται εξαιρετικής σημασίας σχετική παρέμβαση που αναμένεται σήμερα από το υπουργείο Ανάπτυξης. Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν ότι το πρόβλημα των επιχειρηματικών δανείων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με οριζόντιες ρυθμίσεις, αλλά θα πρέπει να διαμορφωθεί το ευρύτερο περιβάλλον (πτωχευτικό δίκαιο κ.ά.), ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν με ευελιξία την κάθε περίπτωση.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr