25 Αύγουστος 2014, 09:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:28

Έρχονται πλειστηριασμοί ακινήτων στα 2/3 της αντικειμενικής αξίας

  • Έρχονται πλειστηριασμοί ακινήτων στα 2/3 της αντικειμενικής αξίας

Το μέτρο προωθεί το υπουργείο Οικονομικών μετά από συμφωνία με την τρόικα. 

Πλειστηριασμούς ακινήτων με κατώτατη αποδεκτή τιμή στα δύο τρίτα της αντικειμενικής αξίας τους προωθεί το υπουργείο Οικονομικών ευθυγραμμίζοντας τις σχετικές διατάξεις με τις αντίστοιχες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι η πρώτη τιμή πλειστηριασμού δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας, γεγονός που οδηγεί σε αδυναμία ολοκλήρωσης εκατοντάδων πλειστηριασμών δεδομένης της κάθετης πτώσης των εμπορικών αξιών.

Το «πρόβλημα» εντόπισε η τρόικα η οποία είχε ζητήσει καθιέρωση ελάχιστης τιμής στο ένα τρίτο της αντικειμενικής αξίας. Μετά από διαβουλεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών, οι τροϊκανοί πείστηκαν ότι δεν μπορεί να βγαίνουν στο σφυρί ακίνητα στο ένα τρίτο της αντικειμενικής τους αξίας, καθώς κάτι τέτοιο θα έδινε διαστάσεις ξεπουλήματος.

Οι αλλαγές στο ύψος της πρώτης τιμής ενός πλειστηριασμού αποτελούν μνημονιακή δέσμευση για το υπουργείο Οικονομικών και περιλαμβάνονται στην ατζέντα της αξιολόγησης του Σεπτεμβρίου.

Ηλεκτρονική ενημέρωση για τους πλειστηριασμούς

Μνημονιακή δέσμευση είναι επίσης κι η δημοσιοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα των ακινήτων που βγαίνουν σε πλειστηριασμό προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια.

Σήμερα, μια αναζήτηση στο διαδίκτυο θα πιστοποιήσει ότι υπάρχουν δικηγορικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν -έναντι αμοιβής- την αποστολή στοιχείων για τους πλειστηριασμούς των επόμενων έξι ή δώδεκα μηνών στους ενδιαφερόμενους μεσίτες, εργολάβους ή άλλους παράγοντες (και μη) της αγοράς ακινήτων.

Το υπουργείο Οικονομικών εξακολουθεί να μην έχει επαφή με την ψηφιακή εποχή στο θέμα των πλειστηριασμών και κινείται στη λογική της θυροκόλλησης.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr