22 Αύγουστος 2014, 10:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:28

Εκπαιδευτικοί: Αναρτήθηκαν οι πίνακες των αναπληρωτών – Στενά τα χρονικά περιθώρια για ενστάσεις

  • Εκπαιδευτικοί: Αναρτήθηκαν οι πίνακες των αναπληρωτών – Στενά τα χρονικά περιθώρια για ενστάσεις

Οι πίνακες που περίμεναν οι εκπαιδευτικοί έχουν «ανέβει» στο διαδίκτυο.

Οι προσωρινοί κατάλογοι αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014-2015 αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.): http://e-aitisi.sch.gr
Οι πίνακες αφορούν εκπαιδευτικούς κλάδων και ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι  οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτών καλούνται να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου ή και της ειδικότητάς τους.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 22/08/2014 μέχρι και 26/08/2014, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, όπως ορίζεται στην αριθμ. 132801/Δ2/21-08-2014 (ΑΔΑ: ΨΤΕΦ9-ΔΚ4) σχετική εγκύκλιο.

Σήμερα συνεπώς είναι η εναρκτήρια ημερομηνία και η Τρίτη 26 Αυγούστου, η καταληκτική.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr