29 Ιούλιος 2014, 12:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2014, 16:25

Ποια είναι τα 3 βήματα που σώζουν από κατάσχεση μισθών

  • Ποια είναι τα 3 βήματα που σώζουν από κατάσχεση μισθών

Από σήμερα ανοίγει η εφαρμογή στο TAXIS για τη δήλωση του μοναδικού αριθμού τραπεζικών λογαριασμών, για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα με το νόμο, οι λογαριασμοί που θα δηλωθούν στο TAXIS θα προστατεύονται από κατασχέσεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
Ο λογαριασμός πρέπει να είναι μισθοδοσίας (μισθοί, συντάξεις, επιδόματα) και οι φορολογούμενοι πρέπει να δηλώσουν το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού, καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο αυτός τηρείται.

Οι προϋποθέσεις

Προϋπόθεση θα είναι το τραπεζικό ίδρυμα να έχει συσχετίσει τον ΑΦΜ του με τον λογαριασμό ΙΒΑΝ που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στην ειδική εφαρμογή του taxisnet.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΓΓΔΕ Κ. Σαβαΐδου, «κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ».

Λογαριασμός μισθοδοσίας

Διευκρινίζει επίσης ότι στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ακολουθούν τρία βήματα έως την ενεργοποίηση του ακατάσχετου των 1.500 ευρώ:

1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στέλνει αυθημερόν στις τράπεζες τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Έλεγχος του ΑΦΜ

2. Οι τράπεζες ελέγχουν αν ο ΑΦΜ της αίτησης ταιριάζει με το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί, αν αυτός είναι κλειστός ή αν υπάρχει άλλος λογαριασμός πέραν αυτού για τον οποίο υφίσταται το αίτημα προστασίας από κατασχέσεις στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή ασφαλιστικά βοηθήματα.
Απαντούν, επίσης, αυθημερόν στη ΔΗΛΕΔ για το αν εγκρίνεται ή απορρίπτεται το αίτημα.

3. Ο φορολογούμενος ενημερώνεται με μήνυμα, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην οποία θα υποβάλει την αίτηση, για το αν ενεργοποιήθηκε το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ.

Πηγή: εφημερίδα Ελευθεροτυπία