13 Ιούλιος 2014, 10:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:04

Διακοπές με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ

  • Διακοπές με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ

Αρχίζει αύριο στις 12 το μεσημέρι η υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους και παρόχους τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών τους με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2014-2015.

Το πρόγραμμα επιδοτεί διακοπές διάρκειας από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 έως τις 31 Αυγούστου 2015 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι είτε εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν τουλάχιστον 50 ημέρες εξαρτημένης εργασίας το 2013, είτε άνεργοι που το 2013 έλαβαν 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Ειδικά Μητρώα Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ γι’ αυτούς και τα ωφελούμενα μέλη τους, όπως αυτά ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, χωρίς χρήση κωδικών πρόσβασης.

Για την επιλογή στο πρόγραμμα εφαρμόζεται αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματος είναι 130.000 άτομα, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Ποιοι είναι οι πάροχοι

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, που διαθέτουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή του.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους παρόχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ και απαραιτήτως με χρήση κωδικών πρόσβασης.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους από αύριο έως το μεσημέρι της 11ης Αυγούστου.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους και μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι της 11ης Αυγούστου, οι δικαιούχοι και οι πάροχοι οφείλουν να προσέλθουν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ της περιοχής τους για την επίδειξη και υποβολή των δικαιολογητικών της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για τους δικαιούχους βασικά απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι μόνο τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας τους, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα βιβλιάρια ασθενείας. Πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων αναφέρονται λεπτομερώς στη Δημόσια Πρόσκληση.

Τμήμα σύνταξης pontos-news.gr