1 Ιούλιος 2014, 10:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:06

Από σήμερα σε ισχύ ο νέος νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα - Τσουχτερά πρόστιμα έως και... φυλάκιση

  • Τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τα χιλιόμετρα

Από σήμερα σε ισχύ ο νέος νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα - Τσουχτερά πρόστιμα έως και... φυλάκιση - Δείτε τι προβλέπει ο νέος νόμος.

Αυστηρότατες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις φέρνει ο νέος νόμος για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα 1η Ιουλίου.

Πλέον, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλλει το κόστος του ασφαλίστρου μέχρι τη λήξη του, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ως και τριάντα ημέρες αργότερα.

Από σήμερα, η έναντι τρίτων ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του κυρίου ή κατόχου αυτοκινήτου για ατυχήματα, από την κυκλοφορία αυτού αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης.

Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, έναντι του ζημιωθέντος τρίτου μετά την πάροδο 16 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου.

Αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

Όσοι δεν φροντίσουν έγκαιρα να ανανεώσουν ή να ασφαλίσουν το αυτοκίνητό τους θα έχουν αυστηρότατες συνέπειες. Όποιος εντοπιστεί ανασφάλιστος μπορεί να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο μέχρι 750€!

Οι διοικητικές κυρώσεις είναι:

- Αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας για δέκα ημέρες
- Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για τρία χρόνια σε περίπτωση υποτροπής
- Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Οι ποινικές κυρώσεις είναι:

- Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Πριν από την επιβολή του προστίμου η διαδικασία προβλέπει την αποστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητηρίου, βάσει του οποίου θα τον καλεί να ασφαλιστεί μέσα σε 8 μέρες και να πληρώσει παράβολο 250 ευρώ.

Πηγή: newsit.gr