25 Νοέμβριος 2020, 08:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 25 Νοέμβριος 2020, 08:00

Επίδομα θέρμανσης – Ποιοι θα το πάρουν

 • Επίδομα θέρμανσης: Λήγει σήμερα η προθεσμία για να υποβληθεί η αίτηση 3
  (Φωτ. αρχείου: STR)

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης προσδιορίζονται εκ νέου με νέα τροπολογία που κατέθεσε, χθες, το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, ενώ την ίδια στιγμή αποσαφηνίζεται το ύψος του επιδόματος, τα κριτήρια για τη χορήγησή του και η διαδικασία πληρωμών και ελέγχου.

Το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης που καθορίζονται με αυτήν.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται:

 • το ύψος του επιδόματος,
 • τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το επίδομα,
 • τα δικαιούχα πρόσωπα,
 • η αρμόδια για τη χορήγηση του επιδόματος Αρχή,
 • ο Ειδικός Φορέας,
 • ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου του προϋπολογισμού σε βάρος του οποίου καταλογίζεται η σχετική δαπάνη,
 • η διαδικασία πληρωμών και ελέγχου αυτών,
 • ο τρόπος δέσμευσης των αναγκαίων πιστώσεων,
 • τα αρμόδια όργανα για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης αυτής,
 • τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
 • η ευθύνη των εκκαθαριστών, των αρμόδιων για την πληρωμή οργάνων και των αχρεωστήτως λαβόντων,
 • ο τύπος των τίτλων πληρωμής και ο τρόπος εξόφλησης αυτών,
 • τυχόν έξοδα πληρωμής του επιδόματος,
 • η διαδικασία εμφάνισης της σχετικής δαπάνης στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης.