23 Νοέμβριος 2020, 18:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 23 Νοέμβριος 2020, 18:24

Ποιες αλλαγές έρχονται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

  • Ποιες αλλαγές έρχονται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
    (Φωτ.: Υπουργείο Παιδείας)

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε σήμερα το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία «αναβαθμίζεται και συνδέεται με την αγορά εργασίας».

Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Άξονας 1: Ο ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ). Για πρώτη φορά, με διακριτά επίπεδα προσόντων, προς αποφυγή επικαλύψεων δομών και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό καθιερώνεται ένα Εθνικό Σύστημα ΕΕΚ, το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
  • Άξονας 2: Η αμεσότερη και αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ΕΕΚ και ΔΒΜ με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, για την ανίχνευση των οποίων καίριο ρόλο θα διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, τόσο σε κεντρικό/κλαδικό, όσο και σε περιφερειακό Επίπεδο (νέο σύστημα θεσμικής διακυβέρνησης).
  • Άξονας 3: Η αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αρχικής και συνεχιζόμενης, σε επίπεδο δομών, διαδικασιών, προγραμμάτων σπουδών και πιστοποίησης.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

  • Επίπεδο 3: Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ) και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ.
  • Επίπεδο 4: Επαγγελματικά Λύκεια και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων.
  • Επίπεδο 5: Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ.

Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η εποπτεία και η αξιολόγηση των πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων οργανώνεται πλέον συνεκτικά στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Για τη σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς συστήνεται Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τριετή θητεία, με συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων της αγοράς και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων. Επίσης σε κάθε περιφέρεια συστήνεται Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας.

Ακόμα, ιδρύονται Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, στα οποία οι απόφοιτοι Γυμνασίου θα εισάγονται με βάση το βαθμό του απολυτηρίου, αλλά και πειραματικά και θεματικά ΙΕΚ με νέες ειδικότητες βάσει των αναγκών της αγοράς. Στα δε ΙΕΚ και σε άλλες δομές τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας θα παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη.

Δείτε εδώ όλη την παρουσίαση.