8 Ιούνιος 2014, 12:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:10

Οι μισές παραλίες της Αττικής είναι ακατάλληλες για κολύμπι. Δείτε τη λίστα

  • Πώς να κάνετε οικονομικές διακοπές στην Ελλάδα!

217 παραλίες μπήκαν στο μικροσκόπιο του ΠΑΚΟΕ, ενώ σύμφωνα με τις έρευνές του, περίπου οι μισές είναι ακατάλληλες για κολύμπι. Ειδικά στις θάλασσες της δυτικής Αττικής, που είναι οι ευκολότερα προσβάσιμες από την πόλη μας, το ποσοστό ακατάλληλων ανέρχεται σχεδόν στο 65%.

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, προχώρησε και το 2014, για 35η χρονιά, στην πραγματοποίηση εκτεταμένων δειγματοληψιών και αναλύσεων στα μικροβιολογικά εργαστήρια που διαθέτει, ώστε να γνωρίζουμε αν τα νερά στις παραλίες όπου επιλέγουμε να κολυμπήσουμε είναι καθαρά, λιγότερο καθαρά ή ακόμη και απολύτως ακατάλληλα, καθώς έχουν μικροβιακό φορτίο εκτός των επιτρεπόμενων ορίων.

Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν από τις 2 έως και τις 31 Μαΐου του 2014, με έμφαση στις περιοχές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό λουομένων. Από τα 217 σημεία που ελέγχθηκαν, 109 παραλίες κρίθηκαν κατάλληλες (50,23%) ενώ 108 (49,77%) ήταν αυτές στις οποίες δεν θα έπρεπε ούτε καν να πλησιάζουμε.

Πώς γίνονται οι αναλύσεις

Οι παράμετροι που εξετάζονται για την έρευνα του ΠΑΚΟΕ είναι οι εξής:
- Ολικά κολοβακτηριοειδή
- Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προελεύσεως
- Εντερόκοκκοι
- Φυσικοχημικές παράμετροι (απορρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες) και μη εργαστηριακά εκτιμούμενες οπτικές παράμετροι (χρώμα, επιπλέοντα αντικείμενα, θολότητα).

Κυρίως παρακολουθούνται από το ΠΑΚΟΕ οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, καθώς επίσης και οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αισθητική, τουριστική και περιβαλλοντική άποψη. Λαμβάνονται τρία διαφορετικά δείγματα από κάθε παραλία, στις αρχές, τα μέσα και τα τέλη Μαΐου, προκειμένου ο μέσος όρος που θα προκύψει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητος από καιρικές συνθήκες και τον τον παράγοντα της τυχαιότητας.

Με γνώμονα τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων το ΠΑΚΟΕ κάνει την κατανομή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τις Κατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες (Α).

Ο χαρακτηρισμός παραλιών ανά περιοχή:


Πηγή: periergaa.blogspot.gr