16 Οκτώβριος 2020, 09:05 - Τελευταία Ενημέρωση: 16 Οκτώβριος 2020, 09:09

Νέο ΔΣ στο Σωματείο «Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως Πόντου»

  • Νέο ΔΣ στο Σωματείο «Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως Πόντου»
    (Φωτ.: Facebook / Σωματείο «Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου»

Το 2020 βρίσκει το Σωματείο «Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως Πόντου» με νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκλογές έγιναν στις 4 Οκτωβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο Αγροσυκιάς Πέλλας, και πέντε μέρες αργότερα συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ.

Η νέα σύνθεσή του είναι η εξής:

  • Πρόεδρος: Παναγιώτης Ζαρογουλίδης
  • Αντιπρόεδρος: Φώτης Αγαδάκος
  • Γεν. Γραμματέας: Ισαάκ Δημητριάδης
  • Ταμίας: Σοφία Μερτζανίδου
  • Έφορος: Ελευθέριος Χωραφάς
  • Μέλη: Σταύρος Αναστασιάδης, Λάμπης Παπαδόπουλος.