2 Οκτώβριος 2020, 10:56 - Τελευταία Ενημέρωση: 2 Οκτώβριος 2020, 10:34

Εκλογές στην ΠΟΠΣ – Πότε και πού θα γίνουν

 • Εκλογές στην ΠΟΠΣ – Πότε και πού θα γίνουν
  (Φωτ.: Βασίλης Καρυοφυλλίδης)

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στις 11:00, στα γραφεία του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» (Μητροπόλεως 15, Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί η Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων που απαρτίζουν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας των συμμετεχόντων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν μεταξύ άλλων είναι τα εξής:

 • Έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ της ΠΟΠΣ για την περίοδο 6/11/2016 έως 1/11/2020.
 • Οικονομικός απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2019 έως 31/12/2019.
 • Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση περιόδου 1/1/2019 έως 31/12/2019.
 • Προγραμματισμός έργου για το διάστημα των επόμενων 12 μηνών.
 • Παρουσίαση του ενιαίου ψηφοδελτίου για τα νέα όργανα διοίκησης.
 • Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής, προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές.

Στην πρόσκληση ξεκαθαρίζεται ότι κάθε σωματείο θα λάβει μέρος στις εκλογές και τη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενο με αριθμό αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού.

Με βάση την ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι κάθε σωματείο μέλος της ΠΟΠΣ είναι απαραίτητο να υποβάλει μέχρι τις 24/10 στη γραμματεία της Ομοσπονδίας έγγραφο του ΔΣ του, με το οποίο θα ενημερώνει για τους αντιπροσώπους που επέλεξε (τακτικούς και αναπληρωματικούς), το οποίο θα συνοδεύεται:

 • Από αντίγραφο ή απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου για εκλογή ΔΣ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών του που συμμετέχουν στη ΓΣ.
 • Πρακτικό εκλογής-ορισμού των αντιπροσώπων από τη ΓΣ ή το ΔΣ του σωματείου.

Υποψηφιότητες
Οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ΔΣ της ΠΟΠΣ, την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να στείλουν με φαξ σχετική αίτηση στη γραμματεία της Ομοσπονδίας μέχρι τις 24/10.