25 Σεπτέμβριος 2020, 13:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 25 Σεπτέμβριος 2020, 13:40

ΑΑΔΕ: Παράταση για τις δηλώσεις ενοικίων στο Taxisnet

  • ΑΑΔΕ: Παράταση για τις δηλώσεις ενοικίων στο Taxisnet
    (Φωτ.: pixabay.com / FirmBee)

Έως τις 20 Οκτωβρίου παρατείνεται η υποβολή δηλώσεων μισθωτηρίων ακινήτων στο Taxisnet, με ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 1η έως και 31 Αυγούστου.

Η σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπει επίσης παράταση των δηλώσεων Covid-19.

Μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία και για τις εξής περιπτώσεις:

  1. Σε περίπτωση, που μισθωτήριο –το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014 και είναι σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020– έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του, και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet. Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, και περιλαμβάνει στοιχεία, που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.
  2. Αν το μισθωτήριο έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου. Διαφορετικά η μίσθωση θεωρείται ότι ισχύει.

Η παράταση αφορά δηλώσεις:

  1. αρχικών για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει αρχικές δηλώσεις και
  2. τροποποιητικών για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Οι αρχικές ή τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τον μήνα Σεπτέμβριο μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020. Προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

Η αποδοχή των «Δηλώσεων Covid» από τους μισθωτές γίνεται μέσα σε επτά ημέρες από τη λήξη των σχετικών προθεσμιών.

Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

Τέλος, παρατείνεται έως και τις 20 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1/8/2020 έως και 31/08/2020 ή των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 1/8/2020 έως και 31/08/2020.