22 Σεπτέμβριος 2020, 13:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 22 Σεπτέμβριος 2020, 13:04

Παράταση ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών

  • Παράταση ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών
    (Φωτ.: Pixabay / Ahmad Ardity)

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για την παράταση εφαρμογής του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ έως την 31 Δεκεμβρίου 2020, εφαρμόζοντας έμπρακτα τη δέσμευση διαρκούς συνδρομής των μελών της ΕΕΤ στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορονοϊού στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική πρακτική.

Mε τα μέχρι σήμερα δεδομένα, από την 30ή Μαρτίου 2020 οπότε και υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε σχεδόν καθολική, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.

Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς να είναι απαραίτητη η παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος που διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ συνεχίζει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS.

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη προσοχή των συναλλασσόμενων στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.