28 Μάιος 2014, 08:56 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:12

Πανελλαδικές 2014: Ανοίγει η αυλαία με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

  • Ξεκινά τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού

Ξεκινούν σήμερα οι Πανελλαδικές 2014 και οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων καλούνται να εξεταστούν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με το θέμα της Έκθεσης.

Οι εξετάσεις θα αρχίζουν στις 8.30 π.μ. και οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8.00 π.μ. Για τα Ισπανικά, που θα εξετασθούν στις 30/6, η ώρα έναρξης της εξέτασης είναι 4.00 μ.μ. και η ώρα προσέλευσης 3.30 μ.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, πλην των Σχεδίων -Ελεύθερου και Γραμμικού- που είναι έξι ώρες, και του Ελέγχου Μουσικών Ικανοτήτων, που είναι περίπου 20 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου, μπλε στιλό, γομολάστιχα και τα απαραίτητα όργανα (π.χ. διαβήτης) για το μάθημα. Δεν επιτρέπονται κινητό τηλέφωνο (ενεργοποιημένο ή μη), διορθωτικό (blanco) και αριθμομηχανή, ενώ επιτρέπεται ένα μπουκάλι νερό

Η διάρκεια εξέτασης του κάθε μαθήματος θα είναι τρεις ώρες.

Για την εξεταση στη Νεοελληνική Γλώσσα δίνεται στους µαθητές σε φωτοαντίγραφο απόσπασµα κειµένου (δοκιµιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κ.λπ.) µιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφηµερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασµένο για τον σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστηµονικά ή άλλα θέµατα της καθηµερινής ζωής και έχει νοηµατική πληρότητα. Το κείµενο αυτό ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των µαθητών και σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε θεµατικούς κύκλους οικείους στους µαθητές από τη σχολική διδασκαλία.

Οι µαθητές καλούνται:

(α) Να δώσουν µια σύντοµη περίληψη του κειµένου αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα µε την έκταση και το νόηµα του κειµένου.

(β) Να απαντήσουν σεερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχονται:

i. η κατανόηση τουκειµένου (ιδεολογικά σηµεία του κειµένου, επιχειρήµατα συγγραφέα, προβλήµατα που θέτει κ.λπ.)

ii. η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δοµή, διαίρεση και τιτλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική κ.λπ.)

iii. τα σηµασιολογικά στοιχεία (σηµασία λέξεων, συνώνυµα - αντώνυµα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων µε ορισµένεςλέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κ.λπ.)

iv. η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των µορφοσυντακτικών δοµών καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δοµές, ανάλογα µε τους επικοινωνιακούς στόχους του κειµένου. (γ) Να συντάξουν ένα κείµενο, ενταγµένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, µε το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σηµεία του κειµένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις παίρνοντας αφορµή από το κείµενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις.

Το πρώτο θέµαβαθµο λογείται µε 25 µονάδες, το δεύτεροθέµα βαθµολογείται µε 35 µονάδες, οι οποίες κατανέµονται σε επιµέρους ερωτήσεις, ενώ το τρίτο θέµα βαθµολογείται µε 40 µονάδες.