26 Αύγουστος 2020, 15:18 - Τελευταία Ενημέρωση: 26 Αύγουστος 2020, 13:57

Προκόπης Παυλόπουλος: Η Τουρκία καταστρατηγεί συστηματικώς και βαναύσως την Συνθήκη της Λοζάνης και για τις μειονότητες

  • Προκόπης Παυλόπουλος: Η Τουρκία καταστρατηγεί συστηματικώς και βαναύσως την Συνθήκη της Λοζάνης και για τις μειονότητες
    (Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Παντελής Σαΐτας)

«Η Τουρκία καταστρατηγεί συστηματικώς και βαναύσως τη Συνθήκη της Λοζάνης και για τις μειονότητες» υποστήριξε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος συμμετέσχε σε διαδικτυακή συζήτηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου με θέμα «Η προκλητική παραβατικότητα της Τουρκίας κατά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λοζάνης, σχετικά με το ζήτημα των μειονοτήτων».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Προκόπης Παυλόπουλος επισήμανε, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

«Αποτελεί κοινό τόπο, ιδίως σε διεθνές επίπεδο, ότι η ελληνική Θράκη παρέχει ένα άκρως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα και για το πώς αντιλαμβάνονται Ελλάδα και Τουρκία, αντιστοίχως, την πιστή εφαρμογή της Συνθήκης της Λοζάνης, ιδίως ως προς το ειδικό εκείνο τμήμα της, το οποίο αφορά την ρύθμιση του ζητήματος των μειονοτήτων που υπήρχαν στις δύο χώρες, κατά τον χρόνο σύναψής της.

»Η Ελλάδα έχει αποδείξει –και αποδεικνύει καθημερινώς, ως μέλος της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης– ότι γενικώς, κατεξοχήν δε στην περιοχή της ελληνικής Θράκης, σέβεται στο ακέραιο τις ως άνω ρυθμίσεις της Συνθήκης της Λοζάνης. Όλως αντιθέτως, η Τουρκία εκπροσωπεί το απεχθές, από πλευράς Διεθνούς Δικαίου, παράδειγμα της πλήρους περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας και σε ζητήματα μειονοτήτων, όπως προκύπτει και από την συμπεριφορά της, μετά τη σύναψη της Συνθήκης της Λοζάνης, έναντι της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη και αλλού...

»Βασική εθνική θέση μας είναι και το ότι η Συνθήκη της Λοζάνης του 1923 –και όλες οι μεταγενέστερες, κάθε μορφής, εκτελεστικές της ρυθμίσεις– δεν επιδέχονται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αναθεώρηση ή τροποποίηση.

»Άρα, το σύνολο των ρυθμίσεων της Συνθήκης της Λοζάνης αποτελούν –και θα αποτελούν στο μέλλον– το συμπαγές θεσμικό και πολιτικό θεμέλιο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τόσο ως προς τα μεταξύ τους σύνορα όσο και ως προς όλα τα επιμέρους ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στο ρυθμιστικό τους πλαίσιο.

»Η Ελλάδα σέβεται στο ακέραιο τους κάθε είδους κανόνες της Συνθήκης της Λοζάνης, πρωτίστως δε τους κανόνες της που αφορούν την ελληνική Θράκη, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες για την θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα. Ιδίως δε τους κανόνες της Συνθήκης της Λοζάνης, και άλλους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, που αφορούν τα εκπαιδευτικά ζητήματα της θρησκευτικής μουσουλμανικής μειονότητας, το καθεστώς ορισμού του μουφτή –με παρεμφερή, μάλιστα, τρόπο με εκείνον, κατά τον οποίον ορίζεται ο μουφτής στην Τουρκία– καθώς και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, ακόμη και όταν κάποια μέλη της μειονότητας αυτής προβαίνουν στην άσκησή του μάλλον για να προσφέρουν τις “καλές υπηρεσίες” τους στην Τουρκία.

»Όλως αντιθέτως, και ειδικότερα ως προς το ζήτημα των μειονοτήτων, η Τουρκία είναι εκείνη η οποία καταστρατηγεί, προκλητικώς και συστηματικώς, το ρυθμιστικό πλαίσιο της Συνθήκης της Λοζάνης».

Τελειώνοντας την παρέμβασή του ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα δεν επιτρέπεται να παραμένουν απαθείς μπροστά σε αυτή την επίδειξη προκλητικότητας από την πλευρά της Τουρκίας. Άλλωστε, η προκλητικότητα αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, δοθέντος ότι προσβάλλει ευθέως τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το Διεθνές Δίκαιο. Κατεξοχήν δε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέος να αντιληφθεί ότι η κατά τα ανωτέρω ωμή παραβίαση της Συνθήκης της Λοζάνης –και του Διεθνούς Δικαίου εν γένει– αφορά Έλληνες αλλά και, ταυτοχρόνως, Ευρωπαίους πολίτες».

  • Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.