20 Αύγουστος 2020, 10:09 - Τελευταία Ενημέρωση: 20 Αύγουστος 2020, 10:17

Φορολογικές δηλώσεις: Η 28η Αυγούστου τελευταία μέρα για την υποβολή τους

  • Φορολογικές δηλώσεις: Η 28η Αυγούστου τελευταία μέρα για την υποβολή τους

Λήγει και η τελευταία παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2020. Η 28η Αυγούστου είναι η τελευταία μέρα. Ωστόσο μέχρι χθες, Τετάρτη 19 Αυγούστου, εκκρεμούσαν 600.000 Ε1.

Φέτος προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, όπως π.χ. το σύστημα των οκτώ δόσεων αλλά και της έκπτωσης της τάξης του 2% για την εφάπαξ καταβολή του ποσού.

Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ
Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 μπορεί να εξοφληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών της περιόδου από τον Σεπτέμβριο του 2020 (30 Σεπτεμβρίου) έως τον Φεβρουάριο του 2021 (28 Φεβρουαρίου). Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του νόμου 4223/2013:

1) Xορηγείται απαλλαγή από το 50% του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ σε κάθε φορολογούμενο που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τις 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τις 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα. 

2) Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.