6 Αύγουστος 2020, 16:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 6 Αύγουστος 2020, 16:33

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το σκουτέλιν;

  • Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι το σκουτέλιν;

Στα γλωσσικά ιδιώματα της Ινέπολης, Οινόης και Σινώπης απαντάται ως σκουτέλι(ν), ενώ στα γλωσσικά ιδιώματα της Σάντας, Τραπεζούντας και Χαλδίας ως σκουτέλ’.

Η λέξη παράγεται από τη λατινική scutella και σημαίνει ξύλινο πιάτο φαγητού ή κούπα.

Το σκουτέλιν το βρίσκει κανείς και στα προδρομικά ποιήματα, δηλαδή στη δημώδη βυζαντινή ποίηση («σηκώνω το πινάκιν μου και βλέπω το σκουτέλιν»).

Επίσης διασώζονται και οι εξής παροιμίες στην ποντιακή διάλεκτο:

  • «Η εμορφάδα σο σκουτέλιν ’κι εμπαίνει» (=η ομορφιά δεν μπαίνει στο πιάτο), που σημαίνει ότι η ομορφιά χωρίς προίκα δεν είναι αρκετή για έναν (καλό) γάμο.
  • «Φυλάττ’ ατο άρον την ελαίαν σο σκουτέλ’ (=το προσέχει σαν την ελιά στο πιάτο), που σημαίνει ότι το περιποιείται πολύ, το προσέχει υπερβολικά.

Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.
Με πληροφορίες από την Εγκυκλοπαίδεια του ποντιακού ελληνισμού, εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη.