5 Αύγουστος 2020, 09:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Αύγουστος 2020, 09:29

Επιδότηση δανείου: Πώς θα κάνετε αίτηση στο keyd.gov.gr

 • Επιδότηση δανείου: Πώς θα κάνετε αίτηση στο keyd.gov.gr
  (Φωτ.: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Μεγάλο είναι ήδη το ενδιαφέρον των δανειοληπτών για την ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα» μέσω του οποίου επιδοτούνται δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία σε όσους πολίτες επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, keyd.gov.gr. Η προθεσμία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Πρόκειται για μια απλή και εύκολη διαδικασία, χωρίς να απαιτείται κανένα δικαιολογητικό, αφού όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Ουσιαστικά αυτό που κάνει ο δανειολήπτης είναι να δώσει την άδεια ώστε να γίνει επεξεργασία των προσωπικών και τραπεζικών του δεδομένων προκειμένου να διαπιστωθεί ένα πληροί τις προϋποθέσεις για την κρατική επιδότηση για συνολικά εννέα μήνες.

Δικαιούχοι για επιδότηση δανείου είναι:

 1. Φυσικά πρόσωπα-εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, ανέργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.
 2. Φυσικά πρόσωπα με μείωση μηνιαίου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο μηνιαίο μισθό Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, έναντι του μέσου μηνιαίου μισθού Απριλίου και Μαΐου 2020. Το ποσοστό μείωσης του μισθού κυμαίνεται στα ακόλουθα επίπεδα:
  τουλάχιστον 10% για εισοδήματα έως 1.000 ευρώ,
  τουλάχιστον 20% για εισοδήματα από 1.000 ευρώ έως και 2.000 ευρώ,
  τουλάχιστον 30% για εισοδήματα άνω των 2.000 ευρώ.
 3. Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, δηλαδή παρουσίασαν μείωση ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 2ο τριμήνου του 2019.
 4. Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
 5. Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 6. Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Τι προβλέπεται για τα εξυπηρετούμενα δάνεια
Σε εξυπηρετούμενα δάνεια επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το πρώτο τρίμηνο, 80% το δεύτερο τρίμηνο και 70% το τρίτο τρίμηνο.

Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη λήψη της επιδότησης, είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τα 300.000 ευρώ,
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τα 300.000 ευρώ ανά τράπεζα,
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 57.000 ευρώ,
 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τα 40.000 ευρώ,
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ.

Τι προβλέπεται για μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο τρίμηνο και 60% το τρίτο τρίμηνο.

Οι προϋποθέσεις είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τα 250.000 ευρώ,
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τα 250.000 ευρώ ανά τράπεζα,
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 45.000 ευρώ,
 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ,
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 500.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 500 ευρώ.

Τι προβλέπεται για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν καταγγελθεί
Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν καταγγελθεί παρέχεται επιδότηση με σκοπό να αποτραπεί ο πλειστηριασμός, δηλαδή επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το πρώτο τρίμηνο, 50% το δεύτερο τρίμηνο και 30% το τρίτο τρίμηνο.

Οι προϋποθέσεις είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τα 200.000 ευρώ,
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τα 130.000 ευρώ ανά τράπεζα,
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 36.000 ευρώ,
 • οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ,
 • η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 280.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ.