28 Ιούλιος 2020, 09:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 28 Ιούλιος 2020, 13:26

Επίδομα για επανασύνδεση ρεύματος: Ξεκινούν οι αιτήσεις

 • Επίδομα για επανασύνδεση ρεύματος: Ξεκινούν οι αιτήσεις
  (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Μαρία Μαρογιάννη)

Νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επανασύνδεση, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία παροχής του ειδικού βοηθήματος.

Το βοήθημα –ανάλογα με το ύψος της οφειλής– θα χορηγείται με απόφαση τοπικών επιτροπών ανά δήμο και θα καλύπτει από το 30% έως και το 100% της οφειλής. Το υπόλοιπο ποσό θα ρυθμίζεται σε άτοκες δόσεις.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι.
 2. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Εισοδηματικά κριτήρια
Το ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα πρέπει να είναι:

 • έως 9.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό),
 • έως 13.500 ευρώ για νοικοκυριό με δύο ενήλικες ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος,
 • έως 15.750 ευρώ για νοικοκυριό με δύο ενήλικες και ένα ανήλικό μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη,
 • έως 18.000 ευρώ για νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη,
 • έως 24.750 ευρώ για νοικοκυριό με τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη,
 • έως 27.000 ευρώ για νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη.

Επισημαίνεται ότι για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία σε ποσοστό από 67% και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

Για νοικοκυριό που περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Περιουσιακά κριτήρια
Για το εφάπαξ ειδικό βοήθημα υπάρχουν και περιουσιακά κριτήρια. Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά δεν θα πρέπει να έχουν ακίνητη περιουσία άνω των 120.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού έως το ανώτατο όριο των 180.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε επιτροπές που συστήνονται ανά δήμο με συμμετοχή εκπροσώπων του δήμου, του ΔΕΔΔΗΕ και ενός προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: η τελευταία δήλωση εισοδήματος (Ε1), το Ε9, το εκκαθαριστικό εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Εφόσον υπάρχει στο νοικοκυριό άτομο με αναπηρία θα ζητηθεί βεβαίωση από ΚΕΠΑ και εφόσον υπάρχει κάποιος που έχει ανάγκη συσκευή μηχανικής υποστήριξης θα ζητηθεί βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει την καταβολή του βοηθήματος και την επανασύνδεση (χωρίς τέλη επανασύνδεσης).

Ύψος ειδικού βοηθήματος
Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και προς τον ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα:

 • Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής.
 • Για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.
 • Για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.
 • Για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις. Ποσό προκαταβολής, πέραν του ειδικού βοηθήματος, δεν ζητείται από τον εκάστοτε προμηθευτή ρεύματος.