13 Ιούλιος 2020, 17:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 13 Ιούλιος 2020, 17:14

Η Κομισιόν ενέκρινε μέτρα στήριξης για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  • Η Κομισιόν ενέκρινε μέτρα στήριξης για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
    (Φωτ.: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποιήσεις προγραμμάτων ύψους 1,14 δισ. ευρώ για την Ελλάδα από τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 90.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν οι επιπτώσεις από την κρίση του κορονοϊού.

Τα χρήματα αυτά αποτελούν κονδύλια πολιτικής συνοχής και θα χρηματοδοτήσουν ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία».

Από τα χρήματα αυτά περίπου 600 εκατ. ευρώ χορηγούνται ως επιχορηγήσεις, ενώ τα υπόλοιπα υπό μορφή επιστρεφόμενης ενίσχυσης.

Η έγκριση των κονδυλίων προκύπτει μετά την τροποποίηση δεκατριών περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και δύο εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις καθίστανται διαθέσιμα 1,14 δισ. ευρώ για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία μέσω της χρηματοδότησης μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας.