11 Ιούλιος 2020, 22:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Ιούλιος 2020, 22:03

Τουρισμός: Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τους περιορισμούς εισόδου στην Ελλάδα από τον Προμαχώνα (pdf)

  • Τουρισμός: Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τους περιορισμούς εισόδου στην Ελλάδα από τον Προμαχώνα (pdf)
    Το τελωνείο της Βουλγαρίας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Προμαχώνα Σερρών (φωτ. αρχείου: PIXEL)

Από την Τετάρτη 15 έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 τίθενται σε ισχύ περιορισμοί για την είσοδο ξένων στην Ελλάδα, από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα στις Σέρρες. Το μέτρο θα από ισχύσει από τις 00:01 της 15ης Ιουλίου και θα λήξει στις 00:01 της 29ης του ίδιου μήνα.

Οι περιορισμοί δεν αφορούν τους Έλληνες πολίτες.

Μεταξύ άλλων και σύμφωνα με την ΚΥΑ, η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα:

α) έχουν διαγνωστεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Ο έλεγχος πρέπει να έχει γίνει από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας.

β) φέρουν βεβαίωση της διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.

Διαβάστε το pdf εδώ.