8 Ιούλιος 2020, 08:38 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Ιούλιος 2020, 08:27

Φορολογικά κίνητρα-πρόσκληση σε ξένους συνταξιούχους

  • Φορολογικά κίνητρα-πρόσκληση σε ξένους συνταξιούχους
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Ορέστης Παναγιώτου)

Διατάξεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων και στοχευμένες φορολογικές απαλλαγές περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Μεταξύ άλλων, παρέχει κίνητρα για την προσέλκυση συνταξιούχων σε άλλες χώρες, εφόσον έρθουν να διαμείνουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Ακόμα, περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στο πεδίο της εξωδικαστικής επίλυσης των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων φορολογικών διαφορών, την ενσωμάτωση των Οδηγιών για τη θεσμοθέτηση μηχανισμού επίλυσης φορολογικών διαφορών σε επίπεδο ΕΕ, την περαιτέρω διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ (φορολογία εξόδου, υβριδικές συμφωνίες, ΦΠΑ).

Με βάση τους νέους αυτούς κανόνες επιδιώκεται να προσδιορίζεται ορθότερα το φορολογητέο εισόδημα στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε άλλο κράτος-μέλος, και να διαφυλάσσεται η φορολογική βάση της χώρας.

Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και τη σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η δημόσια διαβούλευση μέσω του opengov.gr θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 20:00.