29 Ιούνιος 2020, 16:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 29 Ιούνιος 2020, 16:20

Ίση αμοιβή και ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας δεν υπάρχουν!

  • Ίση αμοιβή και ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας δεν υπάρχουν!
    (Φωτ.: pixabay.com / 089photoshootings)

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ακόμα και σήμερα γυναίκες και άνδρες δεν έχουν ίσες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας ούτε και λαμβάνουν ίσες αμοιβές. Μάλιστα είναι αποδεδειγμένο ότι οι εργοδότες παρανομούν στις περισσότερες χώρες, χωρίς καν να αξιολογήσουν το παραγόμενο έργο. Από τον κανόνα, δυστυχώς, δεν εξαιρούνται πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων διαπίστωσε παραβιάσεις των δικαιωμάτων τόσο στην αμοιβή όσο και στις ευκαιρίες μεταξύ των δύο φύλων, στο χώρο εργασίας.

Πρόβλημα υπάρχει στις 14 από τις 15 χώρες που εφαρμόζουν τη διαδικασία συλλογικών καταγγελιών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Την ίδια ώρα, και οι 15 χώρες έχουν ικανοποιητική νομοθεσία που αναγνωρίζει το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίδια εργασία.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Σλοβενία έχουν κάνει ανεπαρκή πρόοδο στη μείωση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των φύλων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν έλλειψη στη διαφάνεια των αμοιβών στην αγορά εργασίας, αναποτελεσματικά ένδικα μέσα και ανεπαρκείς εξουσίες και πόροι των εθνικών φορέων για την ισότητα των φύλων. Επίσης, παρά τις ρυθμίσεις για ποσοστώσεις και άλλα σχετικά μέτρα, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες.

Μόνο η Σουηδία βρέθηκε να συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Καταγγελίες προς την Επιτροπή, που παρακολουθεί την εφαρμογή του Χάρτη, υποβλήθηκαν από τη διεθνή ΜΚΟ «University Women Europe». «Το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων είναι απαράδεκτο στις σύγχρονες κοινωνίες, ωστόσο εξακολουθεί να είναι ένα από τα κύρια εμπόδια στην επίτευξη πραγματικής ισότητας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει επειγόντως να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας. Επίσης, περισσότερες χώρες πρέπει να χρησιμοποιούν τον Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης ως ένα μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου», αναφέρει, σε δήλωσή της, η γγ του Συμβουλίου της Ευρώπης Μαρία Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς.