25 Ιούνιος 2020, 10:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 25 Ιούνιος 2020, 08:51

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι τα τράμερα;

  • Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τη διπλή σημασία της λέξης χάρτωμα; Η απάντηση στο Pontos News

Στα γλωσσικά ιδιώματα της Οινόης, Τραπεζούντας και Χαλδίας απαντάται ως τετράμερα, ενώ τράμερα στα γλωσσικά ιδιώματα Κερασούντας, Κοτυώρων, Οινόης, Σάντας και Χαλδίας, και ως τράμερα στων Κοτυώρων και της Χαλδίας.

Η λέξη τράμερα(τα) σημαίνει τα τέσσερα μέρη, και μεταφορικά όλη την οικουμένη.

Απαντάται ακόμη και με τη μορφή της φράσης: «τα τέσσερα μερέας». Σχετικές φράσεις: «Τα τράμερα τη γης ή τη κοσμ(ι)ονος», «Βγήκανε απ΄ τα τράμερα τέσσερες χαραμήδες, εξέγκανε κι εντώκανε κι ατόναν μαχαιρέας», «Τέρεν τα τέσσερα μερέας» (=Κοίταξε καλά, παντού).

  • Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.
  • Με πληροφορίες από την Εγκυκλοπαίδεια του ποντιακού ελληνισμού, εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη.