22 Ιούνιος 2020, 13:35 - Τελευταία Ενημέρωση: 22 Ιούνιος 2020, 13:25

Moody’s, ελληνικές τράπεζες και κόκκινα δάνεια

  • Moody’s, ελληνικές τράπεζες και κόκκινα δάνεια
    (Φωτ.: Moody's)

Θετική επίδραση στο αξιόχρεο (credit positive) των ελληνικών τραπεζών έχει, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s, το γεγονός πως έχουν αναθέσει τη διαχείριση περισσότερων «κόκκινων δανείων» σε εξειδικευμένες εταιρείες.

«Η σταδιακή ανάθεση της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, οι οποίες έχουν τεχνογνωσία στη διαχείριση των δανείων αυτών, αυξάνει τις προοπτικές ανάκτησής του και καθαρίζει τα NPEs από τους ισολογισμούς των τραπεζών, βελτιώνοντας την ποιότητα του ενεργητικού τους. Επιτρέπει, επίσης, στις διοικήσεις (των τραπεζών) να εστιάσουν την προσοχή τους στις χορηγήσεις νέων δανείων που πιθανότατα θα αυξήσουν τα έσοδα από βασικές δραστηριότητες τα επόμενα δύο με τρία χρόνια», αναφέρει ο Moody's.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ που ανακοινώθηκαν στις 16 Ιουνίου, τα δάνεια που μεταβιβάστηκαν σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η διαχείρισή τους γίνεται από τις ΕΔΑΔΠ αυξήθηκαν σε περίπου 30,8 δις. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο από 23,5 δις. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2019, όταν οι ελληνικές τράπεζες είχαν NPEs ύψους περίπου 68,5 δις. ευρώ. «Η αύξηση των ανακτήσεων θα βελτιώσει τη διάθεση ξένων επενδυτών για ελληνικά NPEs και τις τιμές τους στη δευτερογενή αγορά, κάτι που θα δώσει κίνητρο στις τράπεζες να προωθήσουν τα σχέδιά τους για τιτλοποίηση NPEs και θα μειώσει το δυνητικό πλήγμα στα κεφάλαιά τους από αυτές τις τιτλοποιήσεις», σημειώνει ο Moody's.

Ο οίκος εκτίμησε στο 40% το μέσο ποσοστό των NPEs στο σύνολο των δανείων τον Μάρτιο, ενώ σημειώνει ότι η προσπάθεια μείωσής τους αποτελεί την κύρια πρόκληση των ελληνικών τραπεζών από το 2016, όταν τα NPEs έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους, περίπου στο 49%, απορροφώντας σημαντικούς πόρους, αυξάνοντας το βάρος για τον σχηματισμό προβλέψεων και επηρεάζοντας αρνητικά την κερδοφορία.