15 Μάιος 2014, 12:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:15

Μήνυμα της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Π.Ο.Ε. για τη Γενοκτονία των Ποντίων

  • Μήνυμα της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Π.Ο.Ε. για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Μήνυμα της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Π.Ο.Ε. για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της "Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας" του Ο.Η.Ε. (9/12/1948) ως ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ νοείται οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις, συντελούμενη είτε εν καιρώ ειρήνης είτε εν καιρό πολέμου, ενεργούμενη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ως τοιαύτης.

Φόνος των μελών της ομάδος. Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής εκεραιότητας των μελών της ομάδος. Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδας εις συνθήκες διαβιώσεως δυναμένας να επιφέρωσιν την πλήρην ή την μερικήν σωματικήν κατασροφήν αυτής. Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεων εις τους κόλπους ορισμένης ομάδας. Αναγκαστική μεταφορά παιδών μιας ομάδας εις ετέραν ομάδα.

Η κτηνοδία που βίωσαν οι πρόγονοι μας στις αρχές του 20ου αι. στον Πόντο, δυστυχώς εντάσσεραι πλήρως στη Σύμβαση αυτή, διότι όχι μία αλλά όλες από τις αναφερόμενες εγληματικές πράξεις της Γενοκτονίας εφαρμόστηκαν σε αυτούς. Έτσι η Νεολαία της Π.Ο.Ε., με τους Νεολαίους όλου του κόσμου, και της σύγχρονής Τουρκίας, θα αγωνιστούμε καταργώντας σύνορα, πολιτικές ίντριγκες και ιδιοτελή συμφέροντα, με λάβαρο τις πανανθρώπινες αξίες και τη επίτευξη ειλικρινούς φιλίας μεταξύ των λαών ώστε να αναγνωριστεί το έγκλημα που διαπράχθηκε εις βάρος των προγόνων μας και να μην επαναληφθεί ξανά στην ιστορία της ανθρωπότητας.