3 Ιούνιος 2020, 23:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 3 Ιούνιος 2020, 22:46

e-ΕΦΚΑ: Με έκπτωση 25% και οι εισφορές Απριλίου

  • Πώς γίνεται η εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια του lockdown 2
    (Φωτ.: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Τρεις επιλογές έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι όσον αφορά την αποπληρωμή της οφειλής τους στον ΕΦΚΑ για τον Απρίλιο του 2020, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα με αφορμή την πανδημία Covid-19. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) αφενός αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Απριλίου 2020 για 1.213.257 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, αφετέρου μπορούν να αποπληρωθούν ως εξής:

  1. Την πληρωμή της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία τους
  2. Την πληρωμή της εισφοράς Απριλίου 2020 μειωμένης κατά 25%, εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουν, μέχρι τις 10 Ιουνίου, τις εισφορές των προηγούμενων μηνών του 2020 (Iανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου), ήτοι, αντί των 220 ευρώ, που αντιστοιχεί στο ελάχιστο ασφάλιστρο, θα κληθούν να καταβάλουν 165 ευρώ
  3. Την πληρωμή της εισφοράς σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης έως τις 31/10/2020, εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους κλάδους.

Οι ανωτέρω επιλογές, που συμπεριλαμβάνουν το ευεργέτημα της έκπτωσης 25%, προβλέπονται από το νόμο 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30.5.2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 ΠΝΠ «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».