2 Ιούνιος 2020, 13:03 - Τελευταία Ενημέρωση: 2 Ιούνιος 2020, 12:55

«Βοήθεια στο Σπίτι»: Από σήμερα οι αιτήσεις υποψηφίων για 2.909 θέσεις

  • «Βοήθεια στο Σπίτι»: Από σήμερα οι αιτήσεις υποψηφίων για 2.909 θέσεις

Άρχισε σήμερα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 για 2.909 μόνιμες θέσεις στους δήμους για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η διαδικασία λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 14:00 και αφορά τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης αρχίζει την Πέμπτη 18 Ιουνίου και λήγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 14:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ μέσω του διαδικτυακού του τόπου (asep.gr → Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). 

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα ενημερωθούν για την εκκίνηση της υποβολής των αιτήσεών τους με νεότερο δελτίο Τύπου.

  • Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.