30 Μάιος 2020, 20:04 - Τελευταία Ενημέρωση: 30 Μάιος 2020, 19:56

Αλλαγές στις άδειες υπαλλήλων του Δημοσίου

 • Αλλαγές στις άδειες υπαλλήλων του Δημοσίου
  (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Παντελής Σαΐτας)

Εξήντα ημέρες άδεια, πέραν των ειδικών αδειών, των θερινών διακοπών, του μειωμένου ωραρίου, αλλά και των αδειών ειδικού σκοπού, δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά περίπτωση, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη στις υπηρεσίες.

Οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν από τις 11 Μαΐου και αφορούν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, προβλέπεται για πρώτη φορά χορήγηση άδειας μίας ημέρας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Επιπλέον, παρέχονται:

 • Ειδική άδεια σε υπαλλήλους που έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες και υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες.
 • Το σύνολο του εννεάμηνου ανατροφής για τους δημοσίους υπαλλήλους που υιοθετούν ή αναδέχονται τέκνο ηλικίας μέχρι 4 ετών, και όχι χορήγηση αναλογίας βάσει της ηλικίας του τέκνου.
 • Ημέρες ειδικής άδειας υπό προϋποθέσεις προκειμένου να διευκολύνονται είτε οι υπάλληλοι που έχουν οι ίδιοι πρόβλημα υγείας ή αναπηρία, είτε γιατί έχουν την άμεση φροντίδα προσώπων με αναπηρία ή προβλήματα υγείας.
 • Ειδική άδεια στους δικαστικούς συμπαραστάτες, εφόσον έχουν την επιμέλεια και η φροντίδα των προσώπων δεν έχει ανατεθεί σε ίδρυμα, ή χορήγηση του μισού αριθμού των προβλεπόμενων ημερών άδειας σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων έχει ανατεθεί σε ίδρυμα.
 • Μειωμένο ωράριο ή συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου, ανεξαρτήτως της μορφής διευκόλυνσης που έχει ήδη λάβει ο υπάλληλος, σε περίπτωση γέννησης τέταρτου τέκνου.
 • Περιορισμός φαινομένων κατάχρησης του δικαιώματος χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υπαλλήλων, σε περίπτωση διακοπής με ευθύνη τους της φοίτησής τους ή μη έγκαιρης προσκόμισης του τίτλου σπουδών.
 • Άδεια δέκα ημερών λόγω ασθένειας τέκνων, και άδεια έως έξι ημέρες για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων.
 • Άδεια έως 22 ημέρες, προκειμένου να διευκολύνονται είτε οι υπάλληλοι που έχουν οι ίδιοι πρόβλημα υγείας ή αναπηρία είτε γιατί έχουν την άμεση φροντίδα προσώπων με αναπηρία ή προβλήματα υγείας.
 • Άδεια 14 ημερών λόγω εξετάσεων.

Αναδημοσίευση από το kathimerini.gr.