28 Μάιος 2020, 15:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 28 Μάιος 2020, 14:50

Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για τις αερομεταφορές

  • Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για τις αερομεταφορές
    (Φωτ.: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των αερομεταφορών που πλήττονται από την υγειονομική κρίση ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών – ο κλάδος, όπως αναφέρεται, περιλαμβάνει 306 εταιρείες οι οποίες απασχολούν 11.000 εργαζόμενους.

«Οι ελληνικές εταιρείες του (αεροπορικές, εταιρείες υπηρεσιών εδάφους - handling, αεροδρόμια) είχαν πολύ καλές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, χάρη στις υψηλές τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις. Γι’ αυτό δεν χρειάζονται υπέρογκα ποσά στήριξης, ούτε άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις, όπως έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», σημειώνεται.

Οι πτήσεις από το εξωτερικό θα ξεκινήσουν στις 15 Ιουνίου. Τα μέτρα της κυβέρνησης συνολικού ύψους 115 ευρώ αφορούν την περίοδο μετά τον Μάιο και περιλαμβάνουν:

  • Την προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από ειδική έκτακτη αποζημίωση, μέχρι και τον Ιούλιο.
  • Η έκπτωση 40% στα ενοίκια των επιχειρήσεων μέχρι και τον Αύγουστο, και των εργαζομένων σε αυτές οι οποίοι βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας μετά τον Μάιο.

Η χρήση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που θα κάνουν οι εργαζόμενοι του κλάδου των αερομεταφορών θα έχει κόστος περί τα 22 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος.

Πρόγραμμα «Συν-Εργασία»
Το πρόγραμμα θα αφορά την περίοδο από τις 15 Ιουνίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζομένου) για τον εργασιακό χρόνο που δεν απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Το όφελος από αυτή την παρέμβαση εκτιμάται σε 50 εκατ. ευρώ, έως τον Δεκέμβριο.

Ειδική φορολόγηση πτητικού προσωπικού
Αντί της φορολόγησης στην κλίμακα εισοδήματος, προβλέπεται ειδικός συντελεστής 15% για το φόρο μισθωτών υπηρεσιών των πιλότων αεροσκαφών, πληρωμάτων καμπίνας και τεχνικών αεροσκαφών, όπως ισχύει για τη φορολόγηση ναυτικών. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του μισθολογικού κόστους των εταιρειών του κλάδου, με εξοικονόμηση 7,7 εκ. ευρώ κατ’ έτος. Σημειώνεται ότι αυτό αποτελεί μόνιμο μέτρο.

Αποζημίωση πτήσεων Απριλίου-Μαΐου
Για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση κατά το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου επιπλέον αντιστάθμισμα στις εν λόγω πτήσεις, που ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον ΦΠΑ. Το όφελος του κλάδου από την εν λόγω διάταξη εκτιμάται στα 6 εκατ. ευρώ.

Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές
Η μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 Ιουνίου - 31 Οκτωβρίου θα έχει θετική επίπτωση και στις αερομεταφορές. Η απώλεια δημόσιων εσόδων από το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται –λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κατά την τρέχουσα περίοδο–, στα 30 εκατ. ευρώ.