13 Απρίλιος 2020, 17:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 13 Απρίλιος 2020, 17:08

Τι ισχύει με τις ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ

 • Πώς γίνεται η εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια του lockdown 2
  (Φωτ.: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης των μισθωτών, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), παρέχει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το βασικό πλαίσιο υπολογισμού δεν μεταβάλλεται και συνεπώς οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ εξακολουθούν να καταβάλουν για την κύρια σύνταξη εισφορά ύψους 20% (6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη).

Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι) και διατηρουμένου σε ισχύ του τεκμηρίου υπέρ της μισθωτής εργασίας καταβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ στις εξής περιπτώσεις:

 • Μισθωτοί που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με εξαίρεση όσους καταβάλλουν εισφορές, βάσει κυμαινόμενων αποδοχών ή ειδικών κανονισμών.
 • Μισθωτοί που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ - Τομέας Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (πρώην ΤΑΝΠΥ).
 • Μισθωτοί που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ).
 • Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ (Τομέας Ασφάλισης Νομικών).
 • Μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, καθώς και μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι μέχρι το τέλος του 2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
 • Μισθωτοί που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
 • Όσοι κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου ή διευθύνοντος ή συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού, εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 • Όσοι διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου σε ΑΕ ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή.
 • Οι διαχειριστές των εταιρειών όλων των νομικών μορφών, με εξαίρεση τους διαχειριστές των ΙΚΕ, οι οποίοι εξακολουθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία.

Καταβολή μειωμένης εισφοράς
Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών προβλέπεται στις εξής περιπτώσεις:

 • Μείωση της εργοδοτικής εισφοράς κατά 6,66% για όσους απασχολούν μισθωτούς ηλικίας έως 25 ετών.
 • Μείωση κατά 50% της εισφοράς ασφαλισμένου για τις μητέρες που αποκτούν παιδί, για ένα έτος μετά τον τοκετό.

Βάση υπολογισμού ασφαλιστικής εισφοράς
Οι ασφαλιστικές εισφορές για την κύρια σύνταξη εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Για όσους κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου ή διευθύνοντος ή συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του συνολικού ποσού των αμοιβών.

Για όσους διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου σε ΑΕ ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί της κατ' αποκοπή αμοιβής.

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά ορίζεται μηνιαίως στο ποσό των 6.500 ευρώ και αποσυνδέεται πλέον από τον βασικό μισθό. Ως εκ τούτου, θα παραμένει σταθερό, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης ή μείωσης του βασικού μισθού.

 • Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη η υπουργική απόφαση.