7 Απρίλιος 2020, 22:31 - Τελευταία Ενημέρωση: 7 Απρίλιος 2020, 21:10

Νέα στήριξη από την ΕΚΤ στην Ελλάδα

  • Νέα στήριξη από την ΕΚΤ στην Ελλάδα
    (Φωτ.: EPA / Arne Dedert)

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανακοινώνοντας ότι θα δέχεται τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που είναι στην κατηγορία junk ως ενέχυρα, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη ρευστότητα.

Ειδικότερα, θα αυξήσει προσωρινά την ανοχή σε κινδύνους, προκειμένου να στηρίξει την πίστωση στην οικονομία.

Το πακέτο που υπογράφηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει επίσης ευκολότερες προϋποθέσεις για τη χρήση πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων και γενική μείωση των περικοπών. Πλέον οι ελληνικοί τίτλοι πληρούν (για πρώτη φορά από το 2018) τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και με αυτή την κίνηση προσφέρεται ανακούφιση στις τράπεζες των 19 κρατών-μελών της Eυρωζώνης, καθώς επαναφέρεται η παρέκκλιση (waiver) που επηρεάζει την καταλληλότητα των ομολόγων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία και τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος.

Η ΕΚΤ δήλωσε ότι όλα τα μέτρα λαμβάνονται λόγω της κρίσης με τον κορονοϊό και συνδέονται με τη διάρκεια του νέου προγράμματος έκτακτης ανάγκης για αγορά ομολόγων, που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μέχρι τουλάχιστον τον Δεκέμβριο. Θα επανεκτιμηθούν πριν από το τέλος του 2020.

«Με τη σημερινή απόφαση διευρύνονται σημαντικά οι πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών και κατ’ επέκταση ενισχύεται η ικανότητά τους να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ, επιπλέον, αναμένεται να υπάρξει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα και τις αποτιμήσεις των ελληνικών ομολόγων», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.