8 Μάρτιος 2020, 00:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 7 Μάρτιος 2020, 23:19

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2020: Το 90% σκέφτεται σεξιστικά σε βάρος των γυναικών

  • Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2020: Το 90% σκέφτεται σεξιστικά σε βάρος των γυναικών
    (Φωτ.: EPA / Steven Saphore)

Μια σοκαριστική διαπίστωση για το ρόλο των γυναικών στο σύγχρονο κόσμο, που βασίζεται στις απόψεις τόσο των ίδιων των γυναικών όσο και των ανδρών, περιλαμβάνεται στην έκθεση του  Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το Δείκτη Κοινωνικών Προτύπων για τα Φύλα (GSNI). Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει σεξιστικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών.

Ο GSNI μετρά το πώς οι κοινωνικές πεποιθήσεις παρεμποδίζουν την ισότητα των φύλων σε τομείς όπως η πολιτική, η εργασία και η εκπαίδευση. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 75 χώρες και καλύφθηκε το πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Σχεδόν το 50% των ανδρών δήλωσαν ότι είχαν μεγαλύτερο δικαίωμα σε θέσεις εργασίας απ’ ό,τι οι γυναίκες, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων θεωρεί αποδεκτό οι άνδρες να χτυπούν τις συντρόφους τους. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΗΕ, δεν υπάρχουν χώρες στον κόσμο με ισότητα των φύλων.

Η Ζιμπάμπουε παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό προκαταλήψεων, με μόνο το 0,27% των ερωτηθέντων (ανδρών και γυναικών) να μην εκφέρει καμία σεξιστική άποψη. Στο άλλο άκρο της κλίμακας βρίσκεται η Ανδόρα, όπου το 72% των ερωτηθέντων δεν ανέφερε καμία προκατάληψη.

Οι γυναίκες σε πολιτικούς ρόλους
Στην έκθεση αναφέρεται ότι περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, ανεξαρτήτως φύλου, πιστεύει ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι πολιτικοί ηγέτες.

Στην Κίνα το55% θεωρεί καταλληλότερους για την ηγεσία τους άνδρες, στις ΗΠΑ το 39% και στη Νέα Ζηλανδία (όπου πρωθυπουργός είναι γυναίκα) το 39%.

Όπως επισημαίνει το BBC, ο αριθμός των γυναικών επικεφαλής κυβερνήσεων είναι σήμερα χαμηλότερος από ό,τι πριν από πέντε χρόνια, με μόνο 10 γυναίκες σε τέτοιες θέσεις σε 193 χώρες, από 15 το 2014. Ωστόσο, όταν πρόκειται για βουλευτικές θέσεις, το ποσοστό των γυναικών είναι ελαφρώς υψηλότερο. Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στο κοινοβούλιο (31%). Αντίστοιχα οι χώρες της νότιας Ασίας παρουσίασαν το χαμηλότερο ποσοστό (17%).

Οι γυναίκες στην αγορά εργασίας
Τα δεδομένα του GSNI δείχνουν ότι οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο από τους άνδρες και είναι πολύ λιγότερο πιθανό να βρίσκονται σε ανώτερες θέσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 40% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι άνδρες είναι καλύτερα στελέχη επιχειρήσεων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 25% πιστεύει ότι οι άνδρες πρέπει να έχουν μεγαλύτερο δικαίωμα σε μια θέση εργασίας από τις γυναίκες και ότι οι άντρες είναι καλύτερα στελέχη.  Αντίστοιχα, στην Ινδία το ποσοστό αυτό ήταν 69%.

«Η δουλειά που έγινε με μεγάλη αποτελεσματικότητα για να τερματιστεί το χάσμα ως προς την υγεία και την παιδεία πρέπει τώρα να εξελιχθεί για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που εγείρει πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις. Η προκατάληψη εναντίον της αληθινής ισότητας είναι βαθιά ριζωμένη τόσο μεταξύ των ανδρών όσο και μεταξύ των γυναικών», δήλωσε ο Άχιμ Στάινερ, διευθυντής του προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό η υπηρεσία του ΟΗΕ προτρέπει κυβερνήσεις και θεσμούς να υιοθετήσουν μια νέα πολιτική προσέγγιση για να αλλάξουν πεποιθήσεις και πρακτικές που αποτελούν διάκριση σε βάρος των γυναικών.