4 Μάρτιος 2020, 16:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 4 Μάρτιος 2020, 17:42

Εισφορές ΕΦΚΑ: Τι θα πληρώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες

 • Επιστροφές από τον ΕΦΚΑ σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους
  (Φωτ.: Γεωργία Βορύλλα)

Τις αλλαγές στις εισφορές του ΕΦΚΑ για τις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολουμένων και αγροτών περιγράφει εγκύκλιος του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το νέο εισφοροδοτικό σύστημα έχει έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Επίσης υπάρχει μία ειδική ασφαλιστική κατηγορία για νέους ασφαλισμένους κατά τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης, και έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. Κατώτατη από τις έξι κατηγορίες λογίζεται η πρώτη και ανώτατη η έκτη.

Ειδικότερα:

 • Το ποσό εισφοράς κλάδου υγείας, μετά τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία, παραμένει σταθερό.
 • Η κατάταξη σε μία εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική.
 • Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελεύθερη και δηλώνεται ηλεκτρονικά.
 • Σε περίπτωση μη επιλογής κατηγορίας ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.

Επίσης:

 • Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας κάθε χρόνο.
 • Σε περιπτώσεις μη μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη μισθωτή απασχόληση προσδιορίζεται κατώτατη –κατά περίπτωση– κατηγορία καταβολής εισφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων.
 • Σε περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας θεσπίζεται η καταβολή μίας εισφοράς με κατάταξη σε μία εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών με ελεύθερη επιλογή.
 • Από την 1η Ιανουαρίου 2020 οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι
Σε ό,τι αφορά το ύψος των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους διαμορφώνονται ως εξής:

 • 1η ασφαλιστική κατηγορία: 210 ευρώ.
 • 2η ασφαλιστική κατηγορία: 252 ευρώ.
 • 3η ασφαλιστική κατηγορία: 302 ευρώ.
 • 4η ασφαλιστική κατηγορία: 363 ευρώ.
 • 5η ασφαλιστική κατηγορία: 435 ευρώ.
 • 6η ασφαλιστική κατηγορία: 566 ευρώ.

Αναφορικά με τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους –έως πέντε έτη ασφάλισης, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ– θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία, με ασφάλιστρα ύψους 126 ευρώ.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10 ευρώ, και για τους υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2 ευρώ.

Ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ
Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ οι μηνιαίες εισφορές για το έτος 2020 ορίζονται ως εξής:

 • 1η ασφαλιστική κατηγορία: 121 ευρώ.
 • 2η ασφαλιστική κατηγορία: 144 ευρώ.
 • 3η ασφαλιστική κατηγορία: 173 ευρώ.
 • 4η ασφαλιστική κατηγορία: 207 ευρώ.
 • 5η ασφαλιστική κατηγορία: 249 ευρώ.
 • 6η ασφαλιστική κατηγορία: 324 ευρώ.

Παράλληλη ασφάλιση
Σε ό,τι αφορά την παράλληλη ασφάλιση με την εγκύκλιο ορίζεται η εξής κατηγοριοποίηση:

 • Μοναδική μη μισθωτή δραστηριότητα - Μισθωτή απασχόληση: Λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, αν προκύπτει, η διαφορά από την κατώτατη προβλεπόμενη εισφορά.
 • Πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα - Μισθωτή απασχόληση: Λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται, αν προκύπτει, η διαφορά από τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.
 • Πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα: Σε αυτήν την περίπτωση καταβάλλεται μία ασφαλιστική εισφορά από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας. Εξαιρούνται αγρότες που ασκούν πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ και οι οποίοι επιλέγουν από τις ασφαλιστικές κατηγορίες αγροτών.
 • Συνεισπραττόμενες εισφορές: Σε περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών - αυτοαπασχολουμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση καταβάλλεται όποτε χρειάζεται μία εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας και υπέρ της Στέγης Υγειονομικών από τη μισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή τους από τη μισθωτή απασχόληση συνεισπράττονται με τις εισφορές της μη μισθωτής ασφάλισης.

Τέλος, στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καταβάλλεται αν χρειάζεται εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας από τη μισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή από τη μισθωτή απασχόληση, συνεισπράττεται εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας από τη μη μισθωτή ασφάλιση.