29 Ιανουάριος 2020, 12:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 29 Ιανουάριος 2020, 12:21

Γενική Συνέλευση και εκλογές στην ΟΙΟΜΚΩ

  • Γενική Συνέλευση και εκλογές στην ΟΙΟΜΚΩ
    (Φωτ.: fanarion.blogspot.com)

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου η Γενική Συνέλευση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΜΚΩ), ενώ ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο απολογισμός του έργου του απερχόμενου ΔΣ έγινε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νικόλαο Ουζούνογλου, και περιλάμβανε θέματα όπως η συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, η συνεργασία και υποστήριξη με τα ρωμαίικα ευαγή ιδρύματα, η οικονομική υποστήριξη αλλά και η αμέριστη βοήθεια υπέρ της ομογενειακής παιδείας, η συμβολή στη διάσωση και συντήρηση μνημείων, εκκλησιών και σχολείων, η εκπόνηση μελέτης για τη συντήρηση της Πατριαρχικής Ιωακειμείου Σχολής, η συμβολή στην εύρεση μεθόδου διάσωσης του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου καθώς και η τεχνική συμβολή στο έργο της συντήρησης της εξωτερικής όψης της Ζαππείου Σχολής.

Επισημάνθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ομογένεια στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκεια της ΓΣ ο Ν. Ουζούνογλου παρουσίασε τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομογένεια στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και τις δράσεις και πρωτοβουλίες της ΟΙΜΚΩ. Ως σημαντικότερα προβλήματα των Ελλήνων Κωνσταντινουπολιτών ανέδειξε το δημογραφικό και την ανάγκη δημιουργίας ενός συντονιστικού φορέα μεταξύ των ευαγών ιδρυμάτων. Οι προσπάθειες της Ομοσπονδίας τα τελευταία έτη για τα δύο αυτά ζωτικά ζητήματα ήταν η προκήρυξη του προγράμματος παλιννόστησης νέων και οι πολλαπλές ενέργειες με οργάνωση ημερίδων και παρότρυνση για την δημιουργία του αναγκαίου συντονιστικού φορέα. Τονίστηκε επίσης ότι η ΟΙΜΚΩ για τα ζωτικά ζητήματα των Ρωμιών της Πόλης μεσολαβεί σε μόνιμη βάση, ενώ στις παρεμβάσεις της προς την κυβέρνηση της Τουρκίας πάντοτε στηρίζεται στην επίκληση της ανόθευτης εφαρμογής των νόμων της Τουρκίας και όχι αποσπασματικά.

(Φωτ.: fanarion.blogspot.com)

Ακολούθησε η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ως σημαντικότερες δράσεις τονίστηκαν η βοήθεια που προσφέρει η Ομοσπονδία σε άστεγους και η προσφορά τροφίμων και φαρμάκων σε άπορες οικογένειες.

Επιπροσθέτως τονίστηκε η προσφορά των νέων εθελοντών την περίοδο των εορτών, οι οποίοι έψαλαν τα κάλαντα στην Πόλη, ψηφιοποίησαν το αρχείο της Μητρόπολης Πριγκηποννήσων και βοήθησαν στην καταλογογράφηση βιβλιοθηκών όπως της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.


(Φωτ.: fanarion.blogspot.com)

Μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε η εκλογική διαδικασία κατά την οποία εκλέχθηκαν οι: Άγγελος Αγγελίδης, Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, Διαμαντής Αρβανιτίδης , Χρήστος Βρεττόπουλος, Αλέξανδρός Δαϊσπάγγος, Δέσποινα Δημητριάδη, Αθανάσιος Δράκος, Αντώνιος Θήριος, Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας, Μιχαήλ Μαυρόπουλος, Νικόλαος Ουζούνογλου, Πολύβιος Στράντζαλης, Ελισάβετ Φερεκύδου, Δημήτριος Φραντζής, Μαρία Χρηστίδου. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν η Ηώ Δεβλέτογλου, ο Κωνσταντίνος Εξαρχόπουλος και η Λουκία Κορκολή.