18 Απρίλιος 2014, 10:10 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:21

Ω γλυκύ μου έαρ! Η Γλυκερία ερμηνεύει το Εγκώμιο του Επιταφίου Θρήνου

  • Ω γλυκύ μου έαρ! Η Γλυκερία ερμηνεύει το Εγκώμιο του Επιταφίου Θρήνου

Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον. Εγκώμιο του Επιταφίου Θρήνου της Μεγάλης Παρασκευής. Ο ωραιότερος και συγκινητικότερος βυζαντινός ύμνος της εκκλησίας μας, όπου η μητέρα του Ιησού σαν μια απλή μάνα, θρηνεί για τον μονάκριβο γιό της.

Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη Ταφή Σου, προσφέρουσι Χριστέ μου.
Καθελών του ξύλου, ο Αριμαθείας, εν τάφω Σε κηδεύει.
Μυροφόροι ήλθον, μύρα σοι, Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.
Δεύρο πάσα κτίσις, ύμνους εξοδίους, προσοίωμεν τω Κτίστη.
Ούς έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν, κατά του ευεργέτου.
Ιωσήφ κηδεύει, συν τω Νικοδήμω, νεκροπρεπώς τον Κτίστην.

Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος;
Υιέ Θεού παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πώς πάθος κατεδέξω;
Έρραναν τον τάφον αι Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι.
Ω Τριάς Θεέ μου, Πατήρ Υιός και Πνεύμα, ελέησον τον κόσμον.
Ιδείν την του Υιού σου, Ανάστασιν, Παρθένε, αξίωσον σους δούλους.

Ακούστε τον εξαιρετικό αυτό ύμνο από τη φωνή της Γλυκερίας...