10 Ιανουάριος 2020, 12:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 10 Ιανουάριος 2020, 10:56

Το νέο ΔΣ του Μορφωτικού-Λαογραφικού Συλλόγου Τετραλόφου

  • Το νέο ΔΣ του Μορφωτικού-Λαογραφικού Συλλόγου Τετραλόφου
    Οι Μωμόγεροι από τον Μορφωτικό Λαογραφικός Σύλλογος Τετραλόφου

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στον Μορφωτικό-Λαογραφικό Σύλλογο Τετραλόφου την Κυριακή 5 Ιανουαρίου, το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Πρόεδρος: Γεώργιος Βασιλειάδης.
  • Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δεσποινιάδης.
  • Γενική γραμματέας: Αλεξάνδρα Δεσποινιάδου.
  • Ταμίας: Ιωάννης Φωτιάδης.
  • Μέλη: Αλέξανδρος Φιλιππίδης, Σταύρος Ευστρατίου, Νικόλαος Κοκκινίδης.