11 Δεκέμβριος 2019, 13:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Δεκέμβριος 2019, 13:25

Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού ζητάει εθελοντές

  • Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού ζητάει εθελοντές
    (Φωτ.: Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού / facebook)

Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς οργανώνει πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας και προσκαλεί σε συμμετοχή φοιτητές και απόφοιτους των εξής πανεπιστημιακών τμημάτων: Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνολογίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΠΑΜΑΚ), Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΠΑΜΑΚ).

Ο τομέας στον οποίο θα απασχοληθούν οι εθελοντές είναι η απομαγνητοφώνηση και η αποδελτίωση προφορικών μαρτυριών που υπάρχουν ήδη στο ΙΑΠΕ. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο απομαγνητοφώνησης και αποδελτίωσης.

Οι εθελοντές έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν το ΙΑΠΕ σε σταθερή βάση ή για ορισμένο χρονικό διάστημα. Να εργάζονται στο χώρο του ΙΑΠΕ, στο σπίτι τους ή στους χώρους όπου πραγματοποιείται η έρευνα. Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι 150 ώρες, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε τρεις μήνες. Από το ΙΑΠΕ θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα και συστατική επιστολή.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση iape1@otenet.gr και στο τηλέφωνο 2310-432091 9:00-14:00, από Δευτέρα ως Παρασκευή.

Το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς αποτελεί στη Βόρεια Ελλάδα τον μοναδικό δημόσιο φορέα που ασχολείται με την έρευνα, τη διάσωση των ιστορικών τεκμηρίων και τη διάδοση της ιστορίας των προσφύγων. Αντικείμενο της έρευνας αποτελούν οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής, ο ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή το 1974, καθώς και όλοι οι Έλληνες ομογενείς.

Το ΙΑΠΕ, αναγνωρίζοντας την αξία του εθελοντισμού και επιδιώκοντας συνεχώς να ανατροφοδοτεί τη σχέση του με τη σύγχρονη κοινωνία, είναι ανοιχτό σε εθελοντές που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό. Μέχρι σήμερα έχουν απασχοληθεί πλήθος εθελοντές, οι οποίοι σε συνεργασία με το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό παρήγαγαν έργο με εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Αποδεικνύεται, έτσι, ότι με την κατάλληλη καθοδήγηση και με εφόδια το προσωπικό μεράκι, τον ενθουσιασμό, τις ιδιαίτερες γνώσεις και ατομικές δεξιότητες, οι εθελοντές μπορούν να αναδειχθούν σε υπολογίσιμη δύναμη για το φορέα μας.

Αλλά και οι ίδιοι οι εθελοντές μπορούν να ωφεληθούν πολλαπλά: εμπλουτισμός βιογραφικού, απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας, πρακτική άσκηση στο αντικείμενο σπουδών, αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, σύσφιγξη διαπροσωπικών σχέσεων.

  • Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από τις 10/12/2019 έως τις 20/12/2019. Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας αποστέλλοντας mail στο iape1@otenet.gr. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στη δήλωσή τους να αναφέρουν όνομα, επίθετο, ιδιότητα-σπουδές, τηλέφωνο και e-mail.
  • Πληροφορίες: 2310-432091, από Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00-14:00.