12 Νοέμβριος 2019, 10:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 12 Νοέμβριος 2019, 10:00

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Ποιοι παίρνουν απαλλαγή

 • Τέλη κυκλοφορίας 2020: Ποιοι παίρνουν απαλλαγή
  Πολίτες που αδυνατούν ή δεν θέλουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων περιμένουν στην ουρά για να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους (φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Ορέστης Παναγιώτου)

Έως το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες οχημάτων να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020, διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες πολιτών.

Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται οι πολίτες με αναπηρία και οι γονείς ανήλικων ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα, το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου. Η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τους παραχώρηση του δικαιώματος αυτού ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους. Επιπλέον από το τέλος ταξινόμησης ή τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου απαλλάσσονται ανάπηροι με:

 • Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%
 • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο
 • Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%
 • Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%
 • Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία)
 • Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού
 • Αυτισμό, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη βοήθειας.

Οι πολίτες που θα καταθέσουν πινακίδες απαλλάσσονται επίσης από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2020.