8 Νοέμβριος 2019, 12:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Νοέμβριος 2019, 12:33

Φορολογικό νομοσχέδιο: Οι αλλαγές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

 • Φορολογικό νομοσχέδιο: Οι αλλαγές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
  (Φωτ.: pixabay.com / Lucia Grzeskiewicz)

Ελαφρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση έως τις 15 Νοεμβρίου.

Αρχικά, για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μειώνεται στα 300 ευρώ από τα 5000 το όριο που καθίστανται υποχρεωτικές, ενώ οι δαπάνες με κάρτες και άλλες μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών θα πρέπει να φτάνουν στο 30% του εισοδήματος. Το όριο αυτό θα μειώνεται στο 20% για τους φορολογούμενους που καταβάλλουν φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, εφόσον αυτές ξεπερνούν το 60% του πραγματικού τους εισοδήματος.

Με βάση το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών:

 • μειώνονται μαζικά φόροι εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αντί να αυξάνονται,
 • επιβραβεύεται η επιχειρηματικότητα προς όφελος των εργαζομένων και της πραγματικής οικονομίας,
 • αντιμετωπίζονται ευνοϊκά δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και παροχές υπέρ των εργαζομένων,
 • προσελκύονται ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα, αντί να διώχνονται, με κίνητρα να επενδύσουν στην Ελλάδα.
 • Φορολογική ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Οι φοροελαφρύνσεις αποτελούν βασικό πυλώνα του νομοσχεδίου και οι κυριότερες προβλέπουν:

 • Για τις επιχειρήσεις, μείωση του συντελεστή φορολογίας από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019.
 • Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα.
 • Όπως εκτιμά το ΥΠΟΙΚ, η μείωση ευνοεί όχι μόνο εκείνους που έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, καθώς και το σύνολο των φορολογουμένων καθώς θα φορολογούνται κλιμακωτά, ενώ μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.
 • Καθιερώνεται χαμηλός φορολογικός συντελεστής 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.
 • Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα (για το 2018).

Για ποιους θα ισχύσουν μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου: αυξάνεται το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών και απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης όλα τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

Επιπλέον, μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ από 24% σε 13% για τα βρεφικά είδη, για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και για τα παιδικά καθίσματα.

Προσέλκυση επενδύσεων
Με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε γίνεται πιο απλή η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία και θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ' αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά. Επίσης, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

Μέτρα ανά κλάδο
Για τους κλάδους με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, θα υπάρξουν ειδικότερες προβλέψεις.

 • Για τις οικοδομές με άδεια από την 1η Ιανουαρίου 2006 αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.
 • Για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων καθώς και για εργασίες που βελτιώνουν την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση χορηγείται έκπτωση φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Σειρά ρυθμίσεων θα ισχύσουν προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, με το οικονομικό επιτελείο να δίνει ιδιαίτερο βάρος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Έτσι, προβλέπεται η μείωση του ορίου από τα 500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και εισοδηματίες προβλέπεται η υποχρέωση για δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο.

Επιμέρους προβλέψεις
Μεταξύ άλλων, το υπουργείο με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο εισάγει:

 • Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης.
 • Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20%.
 • Στον φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 ευρώ).
 • Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.
 • Προτείνονται τροποποιήσεις αναφορικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και αύξηση του αριθμού των δόσεων των υφιστάμενων ρυθμίσεων (πάγια ρύθμιση).

Για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Το νομοσχέδιο επιδιώκει επίσης την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των «καθαρών» οχημάτων.

Έτσι, θα υπάρχει έκπτωση στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και κίνητρα για αγορά η μίσθωση αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Πάγια ρύθμιση για χρέη, φορολογική κλίμακα και φοροαπαλλαγή
Το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει την ισχύ πάγιας ρύθμισης για χρέη σε εφορία και τελωνεία σε 24 έως 48 δόσεις. Αφορά τις οφειλές που θα προκύψουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Παράλληλα με την πάγια ρύθμιση, η νέα φορολογική κλίμακα τα για τα εισοδήματα φυσικών προσώπων όπως και η φοροαπαλλαγή που προβλέπει το νομοσχέδιο για τις δαπάνες επισκευής κατοικιών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Στη νέα πάγια ρύθμιση τακτικές οφειλές (φόρου εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κτλ) ρυθμίζονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε έως 24 δόσεις από 12 που είναι σήμερα, ενώ έκτακτες οφειλές (όπως φόρος κληρονομιάς) μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 48 μηνιαίες δόσεις με εισοδηματικά κριτήρια.

Η ελάχιστη δόση της ρύθμισης θα είναι 30 ευρώ το μήνα. Όσοι επιλέξουν τη ρύθμιση σε περισσότερες από 12 δόσεις θα έχουν προσαύξηση του επιτοκίου κατά 1,5%. Για τους συνεπείς στη ρύθμιση οφειλέτες προβλέπεται απαλλαγή από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των τόκων. Η απαλλαγή αυτή όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της τελευταίας δόσης.

Εισοδηματικά κριτήρια
Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις καθορίζεται ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και με βάση:

 • τον μέσο όρο του συνολικού εισοδήματός τους (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή
 • το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Νέα φορολογική κλίμακα
Η φορολογική κλίμακα με βάση την οποία θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2020 είναι η ακόλουθη:

 • Εισόδημα 0-10.000 (φορολογικός συντελεστής 9%).
 • Εισόδημα 10.001-20.000 (22%).
 • Εισόδημα 20.001-30.000 (28%).
 • Εισόδημα 30.001-40.000 (36%).
 • Εισόδημα 40.001 και άνω (44%).

Αναδημοσίευση από ΑΠΕ-ΜΠΕ.